De Danske Politimesterskaber

Nedenstående er sakset fra Dansk Politiidrætsforbunds hjemmeside.

Golf havde sit indtog i Dansk Politiidrætsforbund som mesterskab i 1994 efter et prøvemesterskab. Også blandt politifolk havde golfsporten en stor fanskare, så det stod hurtigt klart midt i 90-erne, at der kunne afvikles et Dansk Politimesterskab med stor deltagelse.
På Nordisk plan er golfsporten også en stor idrætsgren, hvor alle de Nordiske lande - dog undtagen Finland, deltager i disse mesterskaber.
Mesterskaberne afvikles hvert 4. år. Følg med på Aktivitetskalenderen om terminerne.

Danmark har endvidere et landskampsamarbejde med Sverige, hvor man dyster mod hinanden hvert 2. år.


Dansk Politiidrætsforbunds golfudvalg:

Jesper Bangsgaard, formand, Københavns Politi
Tlf. 3314 1448

Lars Fredenslund
Fyns Politi
Tlf. 6614 1448

Jesper Leth Hansen
Østjyllands Politi
Tlf. 8731 1448

Golfudvalget

    

DPIF Turneringsreglement

§ 1.
Konkurrencen udskrives og foranstaltes afholdt af Dansk Politiidrætsforbund i henhold til forbundets vedtægter for Danske Politimesterskaber i idræt og skydning samt i henhold til Dansk Golf Unions startret.

§ 2.
Mesterskabet afvikles i Herre Mesterrækken over 2 dage og for damerne over 1 dag hvert år, fortrinvsvis i august måned. 

Mesterskabet afvikles i Mesterrække for herrer og en række for damer.
Derudover afvikles en A-række. 
Der spilles fra teesteder valgt af den arrangerende forening og DPIFs Golfudvalg. 
Den arrangerende klub og DPIFs Golfudvalg fastsætter det højeste handicap for deltagelse i de nævnte rækker.

§ 3.
Den arrangerende forening udpeger en matchkomite, der har ansvaret for stævnets afvikling i henhold til DPIF's vedtægter samt Dansk Golf Unions regler.

§ 4.
Mesterskabet for herrer afvikles som slagspil - scratch - over 36 huller og for A-rækken over 18 huller - Stableford - på en af Dansk Golf Union godkendt bane.
Mesterskabet for damer afvikles som slagspil - scratch - over 18 huller på samme bane.


§ 5
.
Spilleren med færrest antal slag er vinder.
Ved eventuel lige score, spilles der "Sudden death play off" - omspil - på de af matchkomiteen valgte huller.

 

§ 6.
Ændringer af propositionerne foretages af forbundets hovedbestyrelse.


Senest redigeret og godkendt på HB-møde den 1.-2. maj 2016.