Hovedstadsmatchen mellem København og Oslo

Golfafdelingens bestyrelse har besluttet at nedlægge Hovedstadsmatchen.

Du kan læse mere herom i bestyrelsens beretning for 2012 - under afsnittet Økonomi.