Om Golfafdelingen

Du kan her på hjemmesiden følge med i alle Golfafdelingens aktiviteter. Det gælder alt lige fra:

  • oplysninger og resultater i Stationsturneringen,
  • oplysninger, indlæg og resultater fra De Danske Politimesterskaber,
  • oplysninger om tilmeldinger til andre åbne turneringer og klubmesterskaber,
  • oplysninger om medlemstilbud i øvrigt, og
  • diverse fotogallerier.
Vi håber, at du får glæde af hjemmesiden, og du er altid velkommen til at kontakte bestyrelsen med tips og forslag til forbedringer m.m. Der modtages gerne billeder, som du selv har taget. Du vil også herfra kunne få dugfriske nyheder ude fra den store golfverden og logge direkte på Golfbox, samt linke direkte til andre udvalgte hjemmesider, der har relationer til golf.

Med sportslig hilsen / Bestyrelsen

Golfafdelingen_logo_effect.gifOpstarten.

Golfafdelingen afholdt sin stiftende generalforsamling den 25. AUG 2000, hvor der var mødt 12 interesserede kollegaer. At interessen ikke var større for det stiftende møde så vi fra initiativtagernes side ikke som noget problem, idet tidligere undersøgelser havde vist, at interessen for golf er enorm for kollegaer under PI København.

Afdelingen blev dog også forhåndsgodkendt ved de fremmødte FU medlemmer og senere endelig godkendt af PI´s bestyrelse. Der blev på mødet fra bestyrelsens side redegjort for afdelingens fremtidige planer, som hovedoverskrift har, at der skal ske en bedre kommunikation til alle ansatte indenfor politiet om golfarrangementer og lignende.

Bestyrelsen lovede også, at der ville blive arbejdet på, at skaffe div. rabatordninger, som afdelingens medlemmer kan nyde godt af. Her tænkes der bl.a. på greenfee og vintertrænings- faciliteter.

Af arrangementer som afdelingens nuværende bestyrelsesmedlemmer har deltaget i / har været arrangører af i 2000, vil jeg nævne Sjælland Open, som blev afviklet på Golfklubben Hedelands bane den 14. JUN 2000. Matchen blev igen i år en succes, endda så stor, at der måtte foretages sortering blandt de tilmeldte deltagere, da vi fra klubbens side, havde fået et max. deltagerantal på 60.
Matchen har vi selvfølgelig tænk os at videreføre i Golfafdelingens regi, og den et på nuværende tidspunkt påtænkt i 2001 til at skulle afvikles på Sorø Golfklubs bane i JUN måned.
Vi havde fra PI København den 22. AUG 2000 24 deltagere med til DM i Odense og her lykkedes det for Steen Hansen og Kjeld Jensen at placere sig på henholdsvis 3. pladsen og 13. pladsen, som gav udtagelse til DPIF´s hold, der i dagene fra den 25. til 28. SEP kæmpede om det individuelle Nordiske Invitations Politimesterskab i Jönköping, Sverige. Her lykkedes det Sten Hansen at placere sig på en fornem 4. plads og herfra skal der lyde et stor tillykke til Steen.

Ud over det sportslige islæt havde vi den fornøjelse at blive opfordret til at afvikle et "Åbent Hus" arrangement, som den 5. MAJ 2000 blev gennemført på Passebækgård Golfbane i Gilleleje.
Dagen blev en uforglemmelig oplevelse for de 50 tilmeldte deltagere, som fortrinsvis ikke var øvede spillere.

Ved tilrettelæggelsen af arrangementer måtte vi desværre også skuffe mange, der gerne ville have prøvet en golfdag, men vi har i 2001 planlagt at afvikle endnu et "Åbent Hus", så der er en fornyet mulighed for at prøve at komme ud at spille golf.

Sluttelig vil jeg benytte lejligheden til at ønske alle medlemmer af PI-Københavns et godt nytår, og for de kommende medlemmer af Golfafdelingen vil jeg love, at vi fra bestyrelsens side vil gøre alt hvad det er os muligt for at indfri jeres forventninger til os.

Dan Berthelin
formand