Om bl.a. tjenestefrihed til organisationsarbejde

25-01-2013

Politiforbundet har på et hovedbestyrelsesmøde den 9. januar 2013 behandlet Rigspolitichefens iværksættelse af den nye kundgørelse om bl.a. tjenestefrihed til organisationsarbejde. Det er samme kundgørelse, der forbyder brug af politiets køretøjer til idræt og i det store hele indskrænker tjenestefrihed til idræt.

På Politiforbundets hjemmeside kan du bl.a. læse, at:

"Forhandlingsudvalget havde en grundig drøftelse af det fremlagte udkast set i forhold til forbundets situation. Forhandlingsudvalget finder, at der overordnet som udgangspunkt er tale om…
· En klar overtrædelse af samarbejdscirkulærets bestemmelser.
· En klar overtrædelse af aftaleretten, idet Rigspolitiet ikke har optaget forhandlinger med forbundet i forbindelse med kundgørelse II, nr. 44.
· En klar overtrædelse af aftaleretten, idet Rigspolitiet ensidigt har fortolket alle dele af udkastet uden at forbundet har været involveret".

Læs mere på Politiforbundets hjemmeside her!