Greenfeeaftaler

Der gælder følgende vilkår for Golfafdelingens medlemmer, hvis man gør brug af reduceret greenfee:

  • man skal i greenfee bogen under bemærkninger indføre "Politiets Idræts-forening, København,
  • man skal ved banekontrol både forevise DGU-kort samt idrætsforeningens medlemskort m/billede (husk det skal fornyes engang imellem),
  • det er som hovedregel alene medlemmet af Golfafdelingen i Politiets Idrætsforening, som kan opnå rabat, ligesom
  • den aftalte pris ikke er til forhandling for medlemmet.

Golfafdelingen har p.t. ingen greenfeeaftaler.