Årsberetning 2017

Det er blevet tid til et farvel til 2017 og med det også et tilbageblik på små og store golfoplevelser, som året bragte.
2017 blev endnu et år, hvor Golfafdelingen havde mange tilbud på programmet.

Glædeligvis havde rigtig mange medlemmer valgt at gøre brug af tilbuddene. Det giver os i bestyrelsen gode oplevelser og er med til at gøre det sjovt, at være med til at planlægge og afvikle programmet.
For hvis ingen valgte at deltage, havde vi prioriteret forkert.

At flere medlemmer til tider har svært ved at få tid til golfen mellem alle andre tilbud i "fritidsdanmark", er dog altid noget, som vi er opmærksomme på i bestyrelsen.
Derfor mener vi, at vore tilbud sammenholdt med landsdækkende aktiviteter for nærværende er tilstrækkeligt.
Sagt på en anden måde, hvis nye tilbud skal tilbydes, må andet desværre udgå.
I den anledning er det meget glædeligt, at mange medlemmer i 2017 har deltaget i de landsdækkende aktiviteter.

golfafdelingen_banner.png

Det er takket være vores arbejdsomme webmaster Peter Levring, at det elektronisk også i denne beretning er muligt at benytte links til artikler, som enten har været bragt i Politiidræt eller ikke mindst har været at finde på Golfafdelingens hjemmeside.
Når du i den anledning alligevel besøger Golfafdelingens hjemmeside, kunne du gå på opdagelse i historien, som Peter møjsommeligt får udbygget år efter år. 

De af vore medlemmer, som efter deltagelse i forskellige aktiviteter i artikler nedskriver deres oplevelser for os andre, er dermed til at videreføre historien til glæde for alle.
Det skal i den anledning tilføjes, at artiklerne, som bliver bragt som "Idrætsnyheder PI København" i Politiidræt, tillige er med til at forbedre Golfafdelingens økonomi.

Derfor en stor og inderlig følt tak til Jer alle.

Medlemsmødet
Ved udgangen af 2017 bestod afdelingsbestyrelsen af følgende medlemmer:

Formand: Dan Berthelin              
Næstformand: Kim Bo Munthesen
Kasserer: Jesper Bangsgaard
Sekretær: Kasper Juul Jensen
Bestyrelsesmedlem:     Søren Norlander
Bestyrelsesmedlem: Frank Lund Nielsen


Mødet blev afholdt den 22. marts 2017 på Station Bellahøj, hvor der var fremmødt 31 medlemmer.

På mødet var følgende på valg: 

Næstformand: Kim Bo Munthesen.
Kasserer: Jesper Bangsgaard.
Bestyrelsesmedlem: Kasper Juul Jensen.

Alle blev genvalgt med akklamation. 

Niels-Erik Nielsen og Jesper Petersen blev genvalgt som bestyrelsessuppleanter. 

Claus Oxfeldt og Preben Emil Andersen blev genvalgt som revisorer, ligesom Johan Kofod blev genvalgt som revisorsuppleant. 

Der var traditionen tro også i år genvalg til SIM-Golf i Grøndalscentret for afslutning af mødet.

Direktør Keld Jensen, som er et af Golfafdelingens "gamle medlemmer", skal derfor endnu engang have tak for den måde, hvorpå han gør det muligt, at medlemmerne oplever udfordringerne "hos ham".

Link til hjemmeside

Referat fra mødet kan læses her: medlemsmøde 2017.

Bestyrelsesarbejdet.
De "gamle garvede bestyrelsesmedlemmer" fortsatte arbejdet "as usual" og fik med den aftalte arbejdsfordeling afviklet de mange tilbud, som var på programmet.
Dette til trods for, at vi endnu et år måtte sande, at det ønskede tidsforbrug til bestyrelsesmøder også var på et minimum af mødeaktivitet. 

Derfor vil jeg endnu engang udtrykke min største tak og respekt for det forbilledlige frivillige arbejde alle har udvist i 2017. 

Økonomi.
2017 har rent økonomisk været et godt år set fra kassererens perspektiv. 

Vi har overholdt stort set alle de budgetpunkter, der var planlagt, inden vi gik ind i sæson-en 2017. 

Vi kommer ud af året med et overskud på ca. 5000,- kr. på trods af, at vi igen i år har lagt 5000,- kr. til side til vores jubilæumsarrangement i 2020, hvor Golfafdelingen fylder 20 år.
Vi har nu sparet 15.000,- kr. sammen, som skal bruges på at give medlemmerne en ekstraordinær oplevelse i jubilæumsåret. 

De helt store pengeslugere er Stationsturneringen og klubmesterskabet.
Det er dog samtidigt de to turneringer, hvor vi får aktiveret flest medlemmer, så på den måde hænger det meget fint sammen. 

Vi bruger lidt penge på transport og færge-/broudgifter. Det er vigtigt for bestyrelsen, at der for medlemmerne ikke er for store udgifter forbundet med at deltage i åbne arrangementer rundt omkring i landet.

I 2018 bliver udgiften væsentlig større, idet både Fyn Open og Jysk Open ligger i Jylland. 

Vi bruger i bestyrelsen næste ingen penge på bestyrelsesmøder.
Vi bruger stort set alt på idrætten til gavn for medlemmerne. 

Stationsturneringen
2017 blev igen en stor succes for Golfafdelingens stort anlagte Stationsturneringen, som afvikles over 6 måneder fra maj til oktober. Med andre ord højsæsonen for dansk golf. 

Opbakningen var stor med 16 hold og rundt regnet 120 medlemmer.
Disse blev fordelt i 4 puljer, hvor der spilles alle mod alle.
Puljeinddeling foregik ved lodtrækning under medlemsmødet i marts måned.

Igen i år havde turneringsledelsen fastsat faste spilledatoer. Dette er for de fleste til stor hjælp, så fridage kunne planlægges med rimelig varsel.
Der blev efter flere forslag afprøvet med ny spilleform. Dette betød, at der i hver match blev spillet 4 singler, der blev afviklet, hvor medspillerne blev udfundet i handicaporden. 

Som øvrige år blev der afviklet mange fremragende matcher med godt humør. Dette uanset om der blev vundet eller tabt. Gode matcher og godt humør er jo hele essensen for turneringen.
Dog skal det ikke glemmes, at det at komme ud på de grønne arealer, få noget frisk luft, gode relationer til kollegaer og naturligvis spillet noget golf også er en del af konceptet. 

De altid stærkt spillende hold fra Vestegnen havde det lidt sværere i år. De nåede dog til kvart og semifinale med flere hold.
Artillerivej tog lige steppet op og klarede det hele vejen til finalen. De slog endda Bestyrelsen. 

Det hele mundede ud i en finale som skulle afvikles på Rungsted Golf Club i et fantastisk efterårsvejr. Rammerne var perfekte til endnu en vellykket finale.

Artiklen om finalen kan læses her: finale Stationsturneringen 2017

Stort tillykke til Bellahøj som genvandt Stationsturneringen. 

Bestyrelsen, og forhåbentlig alle øvrige, vender stærkt tilbage næste år.
Så håber vi igen at kunne ramme samme forrygende "sommervejr" til de valgte spille-datoer specielt i både kvartfinaler, semifinaler og finalen. 

Klubmesterskab
Mesterskabet blev afviklet torsdag den 7. september på Simons Golf Clubs fantastiske bane med ikke mindre en 75 deltagere. 

Fantastisk var ordet også efter dagens spil, hvor følgende blev klubmestre 2017: 

Damerækken: Amanda Molkte-Leth.
Herrerækken: Steen Hansen

Stort tillykke til begge. 

Runner-up blev henholdsvis Rikke Thomassen og Micky Soepraptojo. 

Vindere af de indlagte stableford matcher blev: 

A-rækken: Kasper O.B. Poulsen.
B-rækken: Brian Rasmussen

Til nævnte vindere og alle præmiemodtagere, herunder nærmest hullet på alle par 3 huller, skal ligeledes lyde et stort tillykke. 

Også i år skal der lyde en stor tak til vore matchsponsorer Ludv. Bjørns Vinhandel, BC Hospitality Group og PI København. 

Ved brug af nedenstående link er det muligt at læse udførligt referat af dagen med stemningsbilleder: Klubmesterskaber 2017

Vinter Tour.
Over 2 afdelinger blev afdelingens indendørsmesterskab Vinter Tour afviklet hos Simgolf.
Med hele 32 deltagere til 1. afdeling var der "overtegnet i de reserverede bokse", men med kollegial forståelse, blev der plads til alle.
Der blev spillet rigtig godt golf fra mange deltageres side, hvilket et gennemsnit på 29 point klar tilsiger.
Der blev spillet i en A-række og B-række, hvor flest antal points var henholdsvis 37 og 39.
Vinderne blev henholdsvis Niels Bogø og Peter Clausen. 

Læs artiklen om dagen på linket: Vintermesterskaber 2017.

I 2. afdeling skulle der ligeledes findes en vinder på dagen ligesom en samlet vinder af begge afdelinger skulle findes. 

Kasper O.B. Poulsen spillede også denne dag formidabel golf med hele 40 point og med 35 point fra første afdeling, blev han en sikker vinder af Vinter Tour 2017 med 2 point ned til runner-up Søren Norlander. 

Tillykke til alle præmiemodtagerne. 

Artikel fra anden afdeling samt stemningsbilleder kan ses ad link: Vintermesterskaber 2017 2. afdeling

Nordiske Mesterskaber.
Mesterskabet blev endnu engang afviklet på Island. Danmark skulle i skikkelse af Jacob Espelund forsvare sit mesterskab for 4 år siden, som han også vandt på Island.
Jacob havde også i år kvalificeret sig til landsholdet, som med store forventninger drog til Island. 

Island viste sig desværre vejrmæssigt ikke så gæstfri som for 4 år siden.
Dette bevirkede, at mesterskabet over 36 huller skulle spilles samme dag. Det var efter sigende en prøvelse for mange af deltagerne.

Jacob var efter de første 18 huller på en 1. plads, som han desværre ikke kunne forsvare på anden runde.
Han fik en ærefuld 3. plads kun 2 slag efter den islandske vinder.
Jacobs placering var ligeledes medvirkende til, at det danske hold fik en 3. plads i hold-konkurrencen.
Stort tillykke til Jacob Espelund

Danmarksmesterskaberne.
I 2017 blev DPM i golf afviklet på Korsør Golf Klubs gamle parkbane, som tidligere på året tillige havde været benyttet ved Sjælland Open. 

Med odds mod sig, som forsinket ankomst til Korsør, lykkedes det trods alt Amanda Moltke-Leth at blive Dansk Politimester 2017 med Anne Seierø som runner-up. 

Stort tillykke til begge med det flotte resultat, som igen gør Golfafdelingen ære. 

Desværre lykkedes et ikke for medlemmer af Golfafdelingen, i modsætning til tidligere år, at gøre sig gældende i mesterskabsstriden i Mesterskabsrækken for herrer. 

Jesper Bangsgaard blev i A-rækken runner-up, med ikke færre end 37 point. Stor tillykke til Jesper med det flotte resultat. 

Den samlede artikel fra mesterskaberne kan læses via link: DPM 2017

Åbne turneringer.
Ved den første af årets turneringer, Sjælland Open, den 5. MAJ på Korsør Golf Klubs bane havde alle Golfafdelingens deltagere efter sigende en rigtig god forårsdag med "lidt sol".
De 12 deltagere fra Golfafdelingen så, at afdelingens næstformand Kim Bo Munthesen blev dagens bedste spiller, og som sådan vandt Sjælland Open 2017. 

10 af Golfafdelingens medlemmer havde den 22. MAJ fundet vej til Stensballegaard Golf ved Horsens for at deltage ved Jysk Open.
Anders Stokholm blev vinder af A-rækken, og kunne sammen med de øvrige medlemmer fra Golfafdelingen glæde sig over, at det også i 2017 blev til en vinder i A-rækken fra afdelingen.
At Anders så ikke blev vinder af Jysk Open skyldes et for turneringen gammel sæt proportioner, der indebærer, at den spiller i samtlige rækker, der opnår flest antal stableford point, er vinder. Det skal i den anledning bemærkes, at vinderen i C-rækken opnåede 45 point mod Anders´ fantastiske 38 point i A-rækken.
Johnny Enevoldsen havde på vegne af Nordsjælland PI endnu engang inviteret til Nordsjælland Open. Den 18. SEP havde han formidlet en god aftale med Kokkedal Golfklub på klubbens udfordrende bane.
20 forventningsfulde medlemmer fra Golfafdelingen var tilmeldt på dagen og de kunne ved dagens slutning konstatere, at vinder af A-rækken og dermed Nordsjællands Mester blev Martin von Bülow

At det i 2017 lykkedes medlemmer fra Golfafdelingen, at vinde alle åbne turneringer vidner om de sportslige ambitioner, som de deltager ud fra.
Det er bestyrelsens håb, at alle øvrige deltagere har haft udfordrende golfoplevelser samt gode sociale relationer med øvrige deltagere.
Derfor skal der lyde en tak til alle deltagerne fra Golfafdelingen 

Sluttelig et stort tillykke til mestrene Kim Bo Munthesen, Anders Stokholm og Martin von Bülow. 

Sportsjournalisternes Golf Klub versus Golfafdelingen.
Anne Seierø skrev om sine oplevelser for dagen bl.a.: … det er vel en tradition, når det er mere end en gang at omkring 50 forventningsfulde golfspillere møder op på Køge golfbane. I 2017 var det mandag den 7. august 2017 kl. 07:30, for at afvikle den spændende match - Sportsjournalisterne mod Politiet. 

Efter en kort velkomst blev driving range afprøvet, og det var vist meget godt at få varmet lidt op. Vejret viste sig fra den bedre side og endelig en golfdag uden regn. 

Køge Golfbane er en parkbane med en del vand, lidt træer og buske. Min runde var meget præget af at ramme træerne på banen, hvilket var lidt frustrerende, men alt i alt havde vi en hyggelig runde golf. 

Da vi kom tilbage til klubhuset, var der dømt hygge i det dejlige vejr.
Præmier blev uddelt til de heldige, der havde undgået vand, træer og buske. 

Da jeg efterfølgende kom ud til min bag, sad der en stor gren med tilhørende blade fast på min bag og et lille hint fra min medspiller, der syntes, at jeg skulle have et minde med fra banen. 

Håber at traditionen bliver ved, og at vi trods arbejdspres stadig kan finde tid til at mødes til sådanne arrangementer.

En alt i alt rigtig god dag med positiv eksponering af Golfafdelingen, som stillede med 33 medlemmer mod 17 fra journalisterne.

Golfafdelingen vandt også i år med et gennemsnit på 27,8 mod journalisternes 26,4.

Tilsagn fra begge parter om, at der arbejdes videre med gentagelse i 2018, hvor SGK står for planlægningen.

Den positive eksponering af Golfafdelingen blev senere på året fulgt op af nyt medlem i afdelingen, journalist Bettina Schjølie, der i artikel i GOLFBLADET under overskriften "Bandekrig, knivstikkeri, narkoopgør og en god runde golf" beskriver sit møde med Steffen Thaaning Steffensen.

Artiklen kan læses ved anvendelse af dette link: klik her

Åbent Hus.
Med stort økonomisk tilskud fra "PI-Københavns Venner" blev det også muligt at gennemføre dagen og igen på Værebro Golfklubs fantastiske par 3 bane.

At formanden for "vennerne" så tillige for hvilken gang i PI regi forfattede en artikel for dagen, er endnu en årsag til, at "de" og særdeles Mogens Voigts skal have mange tak.

Mogens Voigts oplevelser og stemningsbilleder på dagen kan læses på link: Åbent hus - stor succes.

De frivillige medlemmer, som også i år mødte op som "faddere" og gjorde det muligt at gennemføre dagen, skal have en særlig stor tak. 

Som afslutning på beretningen vil jeg på bestyrelsens vegne takke alle medlemmer for endnu et godt golfår og ønske dig og din familie et godt og lykkebringende 2018. 

Det nye år venter forude, med nye oplevelser, og som en klog mand engang sagde: "Det er livets oplevelser, der gør det værd at leve lang tid". 

Derfor ser vi frem til også i 2018, at mødes, der hvor græsset er "grønnest". 

På bestyrelsens vegne.

Dan Berthelin
Formand

 

...................

Læs Årsberetningen i PDF-format her.

...................

PDF-filer vises med det gratis program Adobe Acrobat Reader. Hvis du ikke har programmet på din computer, kan du downloade det ved at klikke på dette link: Link til www.adobe.dk