Årsberetning 2014

2014 blev på alle måder året, hvor Golfafdelingen kan se tilbage på mange sportslige højdepunkter.

Det hele blev krydret med at henholdsvis Amanda Moltke-Leth og Jacob Espelund Nielsen blev Danske Politimestre ved mesterskaberne, som blev afviklet på Sct. Knuds Golfklub´s pragtfulde anlæg i Nyborg.

Anerkendelser for sportslige præstationer blev det også til, da Jacob tidligt på året blevet tildelt hæderen som "Årets sportsnavn 2013" af Dansk Politiidrætsforbund ved overrækkelsen af "Jubilæumspokalen".
Jacob blev endvidere hædret for årets bedste idrætsresultat 2013 i PI-København med overrækkelsen af foreningens "Ærespokal".

Det er den forbindelse svært ikke at være optimistisk…… også for fremtiden.

Der kan desværre ikke hviles på "laurbærrene", da det med al tydelighed for enhver er blevet sværere og sværere at tiltrække medlemmer til politiidræt. I vores moderne samfund er tid en mangelvare, hvilket politiidrætten ofte bliver konfronteret med, når enkelte deltagere eller hele hold må melde afbud til arrangementer.

Der er dog for golfsporten særlig forhold, som heldigvis gør sig gældende.
Golf er nemlig fantastisk for lidt ældre og tidligere udøvere af andre idrætter, så når vore medlemmer i dag er friskere og lever længere, kan golf sagtens klare sig i "kampen om fritiden", og den mangelvare som tid er.

På medlemmernes vegne vil bestyrelsen i Golfafdelingen altid være opmærksomme på tiltag og muligheder, som kan være til gælde for os alle.
Mangelvarerne i bestyrelsen er ikke en størrelse vi beskæftiger os med, men forholder os til.
Dette vil jeg hermed udtrykke min største anerkendelse til bestyrelsen for.
Anerkendelse skal endvidere også lyde til alle medlemmer, som på den ene eller anden vis deltager i Golfafdelingens daglige virke.

Medlemsmødet
Mødet blev afholdt den 19. marts 2014 på Station Bellahøj, hvor der var fremmødt 29 medlemmer.

På mødet var følgende på valg:

Formand: Dan Berthelin.

Bestyrelsesmedlem: Søren Norlander.

Bestyrelsesmedlem: Frank Lund Nielsen.

Alle blev genvalgt med akklamation.

Niels-Erik Nielsen og Jesper Petersen blev genvalgt som bestyrelsessuppleanter.

Claus Oxfeldt og Preben Emil Andersen blev genvalgt som revisorer, ligesom Johan Kofod blev genvalgt som revisorsuppleant.

Medlemsmødet blev, som traditionen er, afsluttet med nogle hyggelige timer bag ved lærredet hos Sim-Golf i Grøndals Centret.
Igen var det lykkedes kassereren med hans store kendskab til simulatorgolf at gøre afslutningen på et godt medlemsmøde interessant og socialt givende for alle deltagerne med mange gode slag "til lærredet".

Bestyrelsesarbejdet
Med de ændringer, som umiddelbart synes små, der blev synliggjort efter forrige års visionsseminar fortsatte det gode og konstruktive bestyrelsesarbejde også i 2014.
Jeg vil i forbindelse med bestyrelsesarbejdet henvise til mine betragtninger i indledningen.

Økonomi
Vi er i bestyrelsen enige om, at vi bestyrer en aktiv afdeling og ikke en spareforening.

På den anden side giver det bestyrelsen en stor frihed at vide, at vi har mulighed for at langtidsplanlægge vores aktiviteter uden at være afhængige af, om vi får 80.000,- 90.000,- eller 100.000 fra PI-København i årligt tilskud til vores drift.
Vores kassebeholdning havde imidlertid nået et niveau, hvor der var for mange penge i kassen. Vi havde derfor valgt at lægge et budget, hvor vi gik efter et ordentligt "skralabang" af et underskud.
Flere forhold har imidlertid betydet, at vi kommer ud med underskud, men ikke helt i den størrelsesorden vi havde forventet.

Vores restauratør på Station Bellahøj rejste til Spanien uden at sende os en regning for vores medlemsmøde. 3500,- sparet!
2 hold udgik af stationsturneringen. Det ene hold inden vi gik i gang, og det andet kort inde i turneringen. 8000,- sparet!
Ingen ønskede at spille Randers Open og kun ganske få spillede Jysk Open. 4000,- sparet!

Bortset fra disse poster, og så et noget lavere forbrug i bestyrelsen til administrative udgifter og møder, så passer de faktiske udgifter og indtægter ganske fint med det budgetterede.

At kassebeholdningen ikke er reduceret væsentligt vil kunne mærkes i det kommende år, hvor vi giver lidt mere til de åbne politimatcher, spiller på en lidt dyrere bane til klubmesterskaberne og fortsat giver den fuld gas i forbindelse med vores Stationsturnering.

Stationsturneringen
Den succesfulde turnering havde igen stor opbakning fra medlemmerne, hvilket vi fra turneringsledelsen opfatter meget positivt.
Også i år var det lykkedes at få tildelt et programhæfte med bl.a. turneringsbetingelser, komplet matchprogram med fastsatte matchdatoer og en kaptajnsliste.

Der startede 17 tilmeldte hold fordelt på 4 puljer. I puljerne skulle der, som de foregående år, spilles alle mod alle, og afviklingen var igen tilrettelagt med faste spilledatoer.

De forsvarende mestre fra Vestegnen II var igen favoritter til at gå langt i turneringen.

Igen i år blev der afviklet mange fremragende matcher med godt humør. Uanset om der blev vundet eller tabt. Hvilket jo er hele essensen af turneringen.
Ud og få noget frisk luft, gode relationer til kollegaer og naturligvis spillet noget golf.

Skæbnen ville at bestyrelsen mirakuløst gik videre til finalen, hvor et nyt hold fra Vestegnen skulle videreføre politikredsens sejrsstime.

Finalen blev afviklet på The Scandinavian Golf Club i et fantastisk efterårsvejr. Rammerne var perfekte til endnu en vellykket finale.
Hele artiklen omhandlende finalen kan læses på www.golfafdelingen.dk.

Lad det være sagt med det samme, pokalen blev på Vestegnen, denne gang hos VESTEGNEN III og et stort tillykke herfra.

Bestyrelsen og forhåbentlig alle øvrige vender stærkt tilbage næste år, og så håber vi igen at kunne ramme samme forrygende "sommervejr" til de valgte spilledatoer specielt i både kvartfinalerne, semifinalerne og finalen.

Klubmesterskab
Klubmesterskaberne blev afviklet på Ledreborg Palace Golf Club fantastiske anlæg i dejlig solskin og minimal vind - altså perfekt golfvejr.

Banen er beskrevet som værende en særlig oplevelse, hvorfor sværhedsgraden blev grundigt vurderet. Efter gode overvejelser, blev det besluttet, at B-rækken skulle spille fra sølv-tee sammen med Damerækken.
De øvrige skulle spille fra guld-tee.
Der var 80 tilmeldte deltagere, så det var igen en stor fornøjelse for Golfafdelingen at kunne mønstre så mange medlemmer.

Efter indskrivning var der morgenmad, hvor formanden bød velkommen og præsenterede dagens sponsorer, som var Hotel Crowne Plaza, Copenhagens Towers og Ludvig Bjørns Vinhandel.

På alle par 3 huller, på nær et enkelt, var der "tættest hullet" præmie. Derudover var hul 10, par 4 hul på 367 meter fra guld og 326 meter sidste "tættest hullet" præmie i to slag.
De to sponsorerede hotelophold fra Crowne Plaza var placeret på dette hul 10 og på par 3 hullet, hul 2.

Dagens runde tog godt 5 timer og lidt længere for nogle. Dette kunne skyldes at banen fra tee til green er lang og de udfordrende greens, som kunne kræve et ekstra put.

Efter indsamling af scorekort kunne det hurtigt konstateres, at dagens scores lå meget tæt, lige bortset fra enkelte, der ikke just havde "brændt banen af".
Vinderen af klubmesterskabet 2014 for damerne blev Amanda Moltke-Leth efterfulgt af Rikke Thomassen.
Klubmester for herrerne blev Steen Hansen, efterfulgt af Anders Stokholm og Torben Nicolaus Nielsen.
Vinder i Stableford A-rækken blev Kim Lund, tæt efterfulgt med samme pointhøst af Anne Seierø og Martin Mai.
B-rækken blev vundet med mange point af Gert Sejbak, efterfulgt af Niels Erik Nielsen og Carsten Philipsen.
Stor tillykke til alle vinderne.

Til sidst blev klappepræmierne fordelt, som i dagens anledning var gæstespil til stationsturneringens semifinaler på Simons Golfklub og finalen på The Scandinavian.

Endnu et mindeværdigt klubmesterskab afholdt af Golfafdelingen i Politiets Idrætsforening, København.

Danmarksmesterskaberne
Mesterskaberne var som tidligere nævnt henlagt Sct. Knuds Golfbane, hvor PI Nyborg afviklede et vellykket arrangement.
Det var med stor tilfredshed, at vi i bestyrelsen kunne konstatere, at ikke mindre en 22 medlemmer havde tilmeldt sig mesterskaberne som deltagere fra København.
Ud over glæden ved de to nævnte mesterskaber til Amanda og Jacob, kunne Golfafdelingen medlemmer tillige udvise følgende resultater:
I Damerækken 2. og 3. plads til henholdsvis Rikke Thomassen og Anne Seierø.
I Mesterrækken 2. og 6. plads til henholdsvis Carsten Ekstrøm og Steen Hansen og sluttelig i B-rækken 1. og 2. plads til Frank Schytte og Kurt Gullits Rasmussen.

Stor tillykke til alle vinderne.

Åbne turneringer
I årets løb deltog en del medlemmer - dog ikke så mange som forventet - i de åbne turneringer.

Glædeligvis var der også her mange medlemmer, som gjorde sig bemærket med fine sportslige resultater.
Det kan i den forbindelse nævnes, at Fyn Open blev vundet af Micky Soepratojo; Jysk Open i A-rækken af Carsten Ekstrøm, B-rækken af Anne Seierø og sluttelig vandt Micky Soepratojo Nordsjælland Open i A-rækken og Anne Seierø Dame-rækken.

Tillykke til alle vinderne og tak til alle deltagerne fra Golfafdelingen.

Åbent Hus
Under overskriften "En uforglemmelig dag med golfudfordringer" i Mogens Voigts artikel om "Åbent Hus 2014" var der mødt 12 forventningsfulde deltagere på Værebro Golfcenters anlæg.
Efter dagens udfordringer var der flere som gav udtryk for at de ville stifte nærmere bekendtskab med vores dejlig sport ved at melde sig ind i en etableret golfklub.
Så med forventning ser vi frem til, at de tillige bliver medlemmer af Golfafdelingen.

Der skal lyde er særlig tak til alle "fadderne", som var med til at gøre dagen muligt for deltagerne.

Afslutningsvis vil jeg gerne takke alle medlemmer for endnu et godt golfår og ønske dig og din familie et lykkebringende nytår.

Vi ser frem til igen at møde dig på 1. tee.

På bestyrelsens vegne.

Dan Berthelin
formand

...................

Læs Årsberetningen i PDF-format her.

...................

PDF-filer vises med det gratis program Adobe Acrobat Reader. Hvis du ikke har programmet på din computer, kan du downloade det ved at klikke på dette link: Link til www.adobe.dk