Årsberetning 2011

Med udsigten til nogle både varme og solrige dage her i sidste uge af året, glæder jeg mig over, at det stadig er muligt at spille golf på de grønne arealer. Dette har ikke været muligt de sidste vintre, så som golfspiller må man glæde sig over, at konditionen ved vores glimrende sport bliver holdt ved lige med al motionen.

Det har været muligt at spille golf lige fra påsken med mange af årets dage under blå himmel, dog med nogle undtagelser i juli måned, hvor regnen styrtede ned og lukkede det meste af Øst- Danmark og dermed også baner, hvor hovedparten af Golfafdelings medlemmer "har til huse".

Golfafdelingens største udfordring i 2011 var afviklingen af de danske politimesterskaber i golf, der blev afviklet på Ledreborg Palace Golf. Bestyrelsen havde med stor entusiasme og mange timers forudgående planlægning lagt op til et på alle måder uforglemmeligt arrangement, hvilket til fulde lykkedes.

Arrangementet kunne dog ikke have været gennemført med den professionalisme, der blev udvist, uden alle de frivillige medlemmer, der beredvilligt stille op som hjælpere på selve matchdagen, så hermed endnu engang en stor tak til hjælperne.

Medlemsantallet er stadig stigende, hvilket nu også tillige er tilfældet samlet i golfdanmark, så Golfafdelingen har bestemt sin berettigelse i PI København.

Medlemsmødet
Mødet blev afholdt den 9. marts 2011 på Station Bellahøj, hvor der var fremmødt 33 medlemmer.

På mødet var følgende på valg:

Næstformand: Carl Horn, som ikke ønskede genvalg.
Kasserer: Jesper Bangsgaard.
Bestyrelsesmedlem: Kim Bo Munthesen, afgår.
Til ny næstformand blev Kim Bo Munthesen valgt.
Kassereren blev genvalgt.
Som nyt bestyrelsesmedlem blev Kasper Juul Jensen valgt.
Niels-Erik Nielsen blev genvalgt som bestyrelsessuppleant og nyvalgt blev Jesper Petersen.

Claus Oxfeldt blev genvalgt som revisor og nyvalgt blev Preben Emil Andersen i stedet for Marie Burlund, som af personlige årsager ikke ønskede et genopstille.Johan Kofoed blev nyvalgt revisorsuppleant.

Medlemsmødet blev traditionen tro afsluttet med fælles arrangementet "Swinging Night", dog ikke med træning, men med simulatorgolf hos SIM-Golf i Grøndalscentret, hvor der blev spillet en 9 hullers stableford match.

Bestyrelsesarbejdet 2011
Bestyrelsen har som alt overvejende opgave beskæftiget sig med tilrettelæggelse og afvikling af DPM, der som tidligere nævnt blev afviklet på Ledreborg Palace. Denne opgave blev gennemført med sædvanlig målrettet engagement, der kendetegner bestyrelsens arbejde. Dette og det øvrige arbejde takker jeg medlemmerne mange gange for.

Golfafdelingens mangeårige næsteformand Carl Horn valgte, efter at have være medlem af bestyrelsen siden afdelingens stiftelse i 2000, at forlade bestyrelsen. Carl har gennem alle årene sat sit store præg på den udvikling, som Golfafdelingen har gennemgået, hvilket vi alle har kunne nyde godt af i alle årene.

Jeg vil også her benytte muligheden for endnu engang at sige Carl mange tak for samarbejdet og ønske ham al mulig held i hans fortsatte pensionstilværelse og mange timers "godt golf med læderwedgen".

Rejseleder Dorte Bo og transportkoordinator Anne, har trods de noget mindre tilmeldinger til arrangementer vest for Storebælt, ukueligt fortsat deres arbejde med at skaffe overnatning og koordinere transporten, så igen i år skal de have stor tak for arbejdet, som er til stor glæde for afdelingens "rejsende medlemmer".

Økonomi
Året 2011 set fra en kasserers synspunkt har på stort set alle punkter været tilfredsstillende.

Vi har fået den indtægt ind i regnskabskassen som vi havde håbet på, og forbrugt lidt mindre til udgifter end forventet. Forbruget dækker dog over store udsving i forhold til vores budget.

Med den målsætning, at give deltagerne et brag af et mesterskab, havde vi forventet et underskud i størrelsesorden omkring 10.000. Som det vil fremgå andetsteds, fik vi vores brag af et mesterskab, men vi formåede samtidigt at generere et overskud på ca. 3.000,-.

En anden post, hvor vi virkeligt har sparet penge, er på vores klubmesterskab. Her fik vi lov at spille på Skovbos glimrende bane til en meget fordelagtig pris. Da maden samtidigt var særdeles rimelig i pris, kom vi her ud med et meget mindre underskud end forventet. Vi forventer i 2012 at øge standarden på arrangementet (selv om det synes umuligt) og er i gang med at indgå aftaler med en af landets absolut mest roste baner.

Vores tiltag med at hyre en af landets dygtigste trænere til vores forårstræning, var noget dyrere end beregnet, men jeg tror vi tager handsken op igen i 2012, idet vi i bestyrelsen har fået meget ros for trænervalget.

Ud over Klubmesterskaberne er det Stationsturneringen, som er det helt store lokomotiv i Golfafdelingen. Med 18 hold og næsten alle matcher spillet, kom vi her ud med et noget større forbrug en forventet. Vi forventer også i 2012 at bruge rigtigt mange penge på denne turnering, og har oven i købet tanker om at gøre semifinaler og finalen til noget helt ekstraordinært.

Vi har i år skabt et overskud på "statsfinanserne" i golfafdelingen på ca. 3,5 % af budgettet, og har nu en lille opsparing, som sikrer, at vi ikke havner i samme situation som Grækenland og Italien.

Vi har nu både vilje og mulighed for at gøre en masse for vores medlemmer i de kommende år uanset, om Københavns PI skulle havne i en økonomisk krise, som decimerer det tilskud, de giver til de enkelte foreninger.

Stationsturneringen
18 hold havde i år tilmeldt sig den snart landskendte, og fra nær og fjern misundelsesværdige, golfturnering for hold. 18 velkendte hold i en efterhånden velkendt turnering, og dog - for i år havde bestyrelsen sammensat et på papiret meget stærkt hold, og som noget nyt havde turneringsudvalget vedtaget faste spilledage for både indledende gruppematcher og de afgørende cupmatcher.

Lad det være sagt med det samme, bestyrelsens hold fik kun begrænset succes, hvorimod systemet med faste spilledage må siges at være en kæmpesucces især for turneringsledelsen, som undgik en masse problemstillinger omkring ikke afviklede matcher på grund af det ene eller det andet. Nu var der et helt klart regelsæt for afviklingen af hver enkelt match og udeblivelse/afbud hertil. Stort set samtlige matcher blev afviklet, trods endnu et travlt politi-år:-)

Næste års medlemsmøde må dog afgøre, om alle spillerne er enige i turneringsledelsens nye tiltag med faste spilledage!

Rent sportsligt gik det som sædvanligt................

Inden da indtraf et par små overraskelser, så som at dameholdet i 1. match slog Vestegnen I, hverken Amager eller Lufthavnen kvalificerede sig blandt de 8 hold i kvartfinalen, hvor både City og Vestegnen var repræsenteret med 2 hold! Allerede i kvartfinalen rendte vi ind i et drama, da Personfarlig spillede uafgjort med City 1, hvilket gjorde at man efter lidt konferering med matchledelsen pr. telefon måtte sende 1. singlerne ud i omspil, og først på 2. omspilshul var matchen afgjort til Personfarligs fordel.

I kvartfinalen trådte en tidligere pro-spiller for første gang nogensinde ind i turneringen, men heller ikke Amanda kunne hindre en sejr til suveræne Vestegnen II.

Hele turneringen endte som ventet eller frygtet med en ren finale imellem de 2 hold fra Vestegnen, og for 3. år i træk vandt Vestegnen II og endnu engang med en forrygende og stensikker 7-0 sejr på en dejlig Robert Trent Jones bane i Skjoldnæsholm. Hatten af for Kaptajn Ekstrøm og Co., de er bare uhyre stabile og konstante og altid gode på dagen, og det må vi andre bare lære noget af eller træne noget mere............

Klubmesterskab 2011

Mesterskabet blev afviklet mandag den 5. september 2011 på Skovbo Golfklubs fine bane.

Vejret viste sig fra den alsidige side, idet solen tittede lidt frem, men desværre regnede det en smule, men hvad gør det, når det sidste indtryk for dagen blev, at præmieoverrækkelsen foregik i solskin.

Der blev spillet slagspil brutto om klubmesterskabet i både dame- og herrerækken.

Endvidere var der Stableford i en A- og B-række.

Klubmester i damerækken med brutto 85 slag blev Rikke Thomassen, Rigspolitiet og klubmester i herrerækken med brutto 72 slag - banens par - blev Steen Hansen, Politigården.

Et stor tillykke til begge, som blev fulgt op af øvrige resultater:

Herre A-række

Herre B-række

Søren Norlander

37 point

Tom Arnoldsen

37 point

John Dige

32 point

Jørn Møller

36 point

Martin Søgård

32 point

Micky Soepraptojo

32 point

Martin von Bülow

31 point

Niels Erik Nielsen

31 point

Jørgen Jensen

31 point

Lisbeth Jørgensen

30 point

Jørgen Lesby

31 point

Hans Ole Djernes

30 point

Frank Blem-Nielsen

31 point

Per Bo Andersen

30 point


Traditionen tro var der også i år nærmest hullet på par 3 hullerne og her var det David Borchersen, Klaus Vig Larsen, Jonas Funch, Jørgen Lesby og Kasper Balsløv, som tog præmierne med hjem.

De utallige præmier blev uddelt, og der blev fotograferet, klappet og jublet over de fornemme resultater.

Skovbo Golfklub skal have stor ros for en veltilrettelagt forplejning, både i form af morgenmads- og frokostbuffet.

En stor tak til de mange sponsorer, herunder , Alm. Brand, VW, Forbrugsforeningen, Nykredit, Backtee Royal Golf, Kraft Foods Danmark, Ludv. Bjørns Vinhandel, Rosendahl A/S og Crown Palace Hotel.

Alt i alt en vellykket dag, hvor der blev drøftet golf, politi og meget andet blandt gode Golfafdelings- medlemmer……. venner og veninder.

Danmarksmesterskaberne
Tirsdag den 23. august 2011 blev der afholdt Danske Politimesterskaber på Ledreborg Palace Golf sydvest for Roskilde i meget naturskønne omgivelser.

Selve banen, som er Danmarks eneste rigtige "indland links" bane med mange dybe bunkers, faste og hurtige greens, ondulerede fairways samt "giftig" rough, viste sig som en både smuk og velholdt bane samt yderst krævende.

Sædvanen tro var der mulighed for at prøvespille banen dagen før samt at deltage i den altid hyggelige kammeratskabsaften, som blev afholdt i klubhuset.

Bestyrelsen havde lagt sig i selen for at skabe et mindeværdigt mesterskab og en god dag for deltagerne. Dette blev ikke mindst muligt pga. de mange frivillige hjælpere, som var med til at yde service og assistance under hele stævnet.

Blandt de gode tiltag kan bl.a. nævnes leaderbord og livescore i klubhuset kyndigt bestyret af "udvikler" Johnny Enevoldsen og IT-assistent Peter Levring, hvilket gjorde det muligt hele tiden, at følge slagets gang.

På dagen deltog 67 mænd og 10 kvinder, fordelt over Mesterrækken, Herrerækken og Damerækken.

Meterrækken blev en tæt affære, hvor Jan Birger Nielsen med en flot afslutning med birdie, par, par sluttede på 167 slag total, kun et slag efter den langt slående Michael Stie, som med en samlet score på 166 slag kunne kåres som vinder.

Hos damerne vandt den tidligere professionelle golfspiller Amanda Molthke Leth, PI København med 76 slag med runner up Rikke B. Thomassen med 79 slag.

I Herrerækken vandt Martin Søgaard, PI København, med flotte 37 point.

På Golfafdelingens vegne skal begge medlemmer hermed have en stort tillykke med de flotte resultater.

Efterfølgende var der mange tilbagemeldinger om, at mesterskaberne samt dagen som helhed, havde været en stor succes.

Hovedstadsmatchen Oslo - København

Igen havde Vestegnen II kvalificeret sig til dette fine arrangement. De havde jo også revanche til gode!

2011 var året, hvor turen skulle gå til Norge.

Oslo havde besluttet, at henlægge matchen til Larvik Golfklub. Dette gjorde rejsetiden lidt længere end normalt, men ved brug af Oslo færgen blev logistikken omkring transporten afviklet.

Første dag skulle bruges til en prøverunde. Godt for det, da vejrguderne ikke helt var med. Sidste bold nåede "kun" til hul 14, så måtte der afbrydes. Det positive måtte man hive ud af situationen, der skulle grilles og hygges med nordmændene.

Første officielle spilledag. Der skulle spilles High/Low og københavnerne bragte sig i front med 6-3.

Godt udgangs punkt inden anden dagen, hvor der skulle spilles singler. Dagen forløb i god stemning med variation i spillet til begge sider. Det forblev spændende til sidste hul. Carsten Philipsen formåede, at vinde sit sidste hul og dele sin match. Hvilket betød, at PI København ved Vestegnen formåede at vinde.

Så pokalen under armen og retur mod København.

Afslutningsvis vil vi ønske dig og din familie et lykkebringende nytår.

Vi glæder os igen til at møde dig på 1. tee.

På bestyrelsens vegne.

Dan Berthelin
formand