Årsberetning 2010

Det holdt hårdt med at komme ud på de grønne arealer efter en lang vinter og et vådt forår, men det er heldigvis glemt, når vi ser tilbage på et år, som nærmer sig sin afslutning, og et nyt skal til at begynde. 2010 blev et begivenhedsrigt jubilæumsår, som med rette kan kaldes et jubelår. Så derfor tillykke til alle jer - medlemmer af Golfafdelingen, som gør alt dette muligt.

I har til bestyrelsens store glæde gjort flittigt brug af paletten af tilbud, som vi igennem de sidste 10 år har opbygget.
Tilbuddene er måske "næsten en selvfølge" i 2010, men de har ikke altid været så selvfølgelige. Derfor er glæden det større, når vi modtager tilkendegivelser om palettens anvendelighed og rette sammensætning, selv om bestyrelsen altid er opmærksom på uhensigtsmæssigheder, der søges rettet.

Medlemsantallet er bestemt også til at juble over, idet Golfafdelingen også i jubilæumsåret har haft fremgang, og ikke her mindst af medlemmer, som "er kommet til" fra politikredse fra hele Sjælland - så til nye medlemmer: Rigtig hjertelig velkommen til PI København.

Medlemsmødet
Mødet blev afholdt den 11. marts 2010 på Station Bellahøj, hvor Golfafdelingens mangeårige kontaktperson fra Forretningsudvalget, Kurt Gullits Rasmussen, på ny blev valg som dirigent - dog ikke som jubilar, idet han et år har måttet melde afbud.
Tak til Kurt for det udførte hverv.

På mødet var følgende på valg:

Formand:Dan Berthelin
Sekretær: Søren Norlander
Bestyrelsesmedlem: Lars Borg ønskede ikke genvalg

Formanden og sekretæren blev genvalgt uden modkandidater, og som ny bestyrelsesmedlem blev Frank Blem-Nielsen valgt.

Annette Nielsen og Niels-Erik Nielsen blev genvalgt som bestyrelsessuppleanter.
Preben Andersen blev genvalgt som revisorsuppleant.

Medlemsmødet blev traditionen tro afsluttet med fælles arrangementet "Swinging Night", dog ikke med træning, men med simulatorgolf hos SIM-Golf i Grøndalscentret.
Et strålende arrangement, som kassereren Jesper Bangsgaard skal have megen ros for, herunder ikke mindst hans idé med små indlagte konkurrencer.

Bestyrelsesarbejdet 2010.
Bestyrelsen har som sædvanligt arbejdet målrettet, og der er grund til at takke medlemmerne i bestyrelsen for engagementet.

Lars Borg valgte, efter at have være medlem af bestyrelsen siden afdelingens stiftelse i 2000, at forlade bestyrelsen. Jeg vil også her benytte muligheden for endnu engang at sige Lars mange tak for den måde, hvorpå han har arbejdet for Golfafdelingen. Han har tillige været med til at udbrede "politigolfen" fra sin spæde begyndelse i 1980´erne, så Lars har gennem alle årene præget udvik-lingen, og derved opnået et uudslettelig aftryk.

Rejseleder Dorte Bo og transportkoordinator Anne vil jeg også i år takke for det store arbejde med at skaffe overnatning og koordinere transporten, når medlemmerne drager vest for Storebælt. Jeg håber, at de begge har lyst og overskud til stadig at fortsætte mange år endnu til glæde for afdelingens "rejsende medlemmer".

Økonomi
Året 2010 har på det økonomiske område været et fint år, idet vi ramte et mindre overskud, og derved for første gang i mange år ligger og balancerer indtægter og udgifter med hinanden.

På indtægtssiden skal først lyde en stor tak til PI-København, som trods økonomiske udfordringer har valgt at tilgodese os med det samme pæne beløb som de to foregående år. Medlemstilgangen er fortsat, således at vi for 10. år i træk har øget medlemstallet. Vi har samtidigt fået hjælp af Centralkontoret til at få bedre styr på vores pensionister, som nu kan benytte fremsendte girokort til at betale deres særkontingent. Det giver et øget økonomisk råderum til at iværksætte aktiviteter til gavn for vores golfspillende medlemmer.

På udgiftssiden har der været to tunge poster.

1. Vores Stationsturnering, som endnu en gang blev et tilløbsstykke af de store, og derfor helt naturligt medførte en del udgifter.
2. Vores 10 års jubilæums klubmesterskab, som blev gennemført på den meget flotte Royal Golf Championship Course, og det koster penge - mange penge.

Der har været en nedgang i udgifterne til de åbne politimatcher, og bestyrelsen arbejder på en model, hvor green-fee tilskuddet til de fleste turneringer vil kunne øges i håbet om større deltagelse til disse arrangementer rundt om i landet.

Endeligt har vi haft udgifter til medlemstræning. Dette tiltag håber vi på, at vi kan gentage i en eller anden form i 2011.

Stationsturneringen
I år var 16 hold tilmeldt turneringen fordelt med 4 hold i 4 grupper. De 3 Københavner-stationer deltog med hver 2 hold, og ellers var det næsten lutter kendte hold. Et nyt spændende hold var dog tilmeldt i form af TFØ alias Task Force Øst, krydret med gamle kendte spillere og også nye rigtig gode som Thomas Eilersen! Desværre stillede Københavns Vestegn kun med 1 hold i år, til gengæld så dette hold meget stærkt ud med den senere dobbelte klubmester Carsten Ekstrøm i spidsen. Netop disse 2 hold var ved lodtrækningen havnet i samme pulje, og det skulle senere vise sig, at de kom til at møde hinanden 2 gange i dette års turnering!!

I 2 af puljerne endte 3 hold alle med 4 point, og vi måtte "helt ind" i reglerne for at finde de 2 hold, der gik videre til kvartfinalerne. Taberne i dette spil blev desværre Amager 2 og dameholdet. Dog flot af dameholdet i en hård pulje med TFØ og Vestegnen, og synd for Amager 2, der kun på grund af nogle aflyste kampe blev snydt for videre deltagelse, men alt sammen foregik helt efter turneringsbetingelserne.

Kvartfinalerne blev desværre afviklet blot 3 dage efter "terrorangrebet" mod København, men flot at kun det ene hold, PG, var ramt af terroren og kun formåede at stille op med 2 spillere og derfor naturligt tabte til Vestegnen. TFØ slog Bellahøj 2, Bellahøj 1 slog City/Bande og endelig slog Amager 1 City 1 - imponerende at både Bellahøj og City fik begge hold videre til slutspillet.

I semifinalerne slog Vestegnen Amager 1, selvom Ekstrøm tabte sin 1. single - flot af Søren Norlander, og TFØ slog de tidligere dobbelte mestre fra Bellahøj 1 - Anne Seierø vandt dog flot sin singlematch.

Nu stod Vestegnen så over for TFØ i finalen. Matchen i indledende gruppespil var endt med en overlegen sejr til TFØ på 5-1, så nu skulle der tages revanche, mente Vestegnen, og som sagt så gjort!

På en kold og regnfuld dag fredag den 8. oktober på Skovbo Golfklubs dejlige bane kan man vel roligt sige, at Vestegnen smadrede TFØ med cifrene 7-0. De 2 singler blev vundet af henholdsvis Peter Levring og Micky Soepraptojo på 13. og 14. hul. Doublen blev afgjort på 17. hul, hvor Ekstrøm og Jørn Møller vandt hullet og matchen. Dog flot med en finaleplads af vores nye hold TFØ med kaptajn Lau Thygesen i spidsen. Lau fortryder nok, at han satte sig selv af holdet til finalen og i stedet gik en fourbold og fik 40 Stableford point…..

Tillykke til Vestegnen, der nu kan kalde sig dobbelte stationsmestre og se frem til hovedstadsmatchen mod Oslo i "Norgesland" i foråret 2011. Der har Vestegnen så til gengæld revanche til gode!

Til alle os andre, så på med golfhandsken igen og klar til 2011, hvor vi vel skal se om vi ikke kan bryde Vestegnens dominans.

Klubmesterskabet
Golfafdelingen afholdt klubmesterskab den 6. september på Royal Golf Center´s Championship Course.

I jubilæums årets anledning havde afdelingen gjort noget ekstra ud af arrangementet. I form af valg af bane, stort gavebord og sikret utrolig godt vejr.

Det var en herlig dag, solen skinnede, der var ikke en vind og temperaturen var behagelig.
Banen fremstod veltrimmet og greens var hurtige.
Der var gunstart, hvorefter deltagerne blev udfordret slag for slag igennem de 18 huller. Banen belønnede de spillere, som slog lige ud af fairway, og straffede de øvrige spillere, som slog lidt eller meget skævt.
Der blev spillet slagspil brutto om klubmesterskabet i både dame- og herrerækken.
Endvidere var der Stableford i en A- og B-række.

Vinderne i slagspil:
Dame:
Inge Ekknud, Rigspolitiet

Herre:
Carsten Ekstrøm, Vestegnen.

Traditionen tro var der nærmest hul konkurrence på alle par 3 huller. Dog var der i år ekstra spænding på to af par 3 hullerne, da Hotel Crowne Plaza havde udsat meget flotte præmier i form af weekend ophold for 2 personer i deres suite. De utallige flotte præmier blev uddelt, og der blev fotograferet, klappet og jublet over de fornemme og mindre fornemme resultater.

Igen i år tilkendegav medlemmerne, at Golfafdelingen havde gjort et meget flot stykke arbejde i forbindelse med klubmesterskabet. Dog havde banen måske været lidt for svær. Dagen igennem blev det drøftet golf, politi og meget andet blandt golfafdelingens medlemmer.

Danmarksmesterskaberne
De Danske Politimesterskaber i Golf blev afviklet på Helsingørs gamle velholdte parkbane arrangeret af Nordsjællands Politi. Et rigtigt godt arrangement med god assistance fra hjælpere, der ikke alle var golfspillere, men måske på vej ind i sporten.

På kammeratskabsaftenen inden mesterskaberne blev muligheden for at ændre på udtagelsen til at deltage i Mesterrækken luftet, og de tilstedeværende 50 personer uddelte ros til Golfudvalget, for at tage et sådant emne op.

På dagen deltog 72 mænd og 10 kvinder, men feltet til pokalerne blev formindsket efter at nogle havde "prøvespillet" banen inden start, hvilket efter dagens runde medførte 3 diskvalifikationer. Resultatmæssigt kan nævnes at Kent Nielsen fra Vejle vandt en sværen sejr med 12 slag til nr. 2 Jan Birger Nielsen fra Roskilde. Rikke Thomassen vandt hos kvinderne, og Anne Seierø snuppede 3. pladsen.

København var også med fremme i feltet i A-rækken hos mændene, hvor Martin Søgaard vandt med 36 point og Frank Schytte delte pladsen lige efter med 34 point.
PI København står for at arrangere mesterskaberne i 2011, så forventningerne er store til Ledreborgs Palace Golfklubs anlæg.

Hovedstadsmatchen Oslo - København
I 2010 inviterede Golfafdelingen i dagene den 31. maj og 1. juni Oslo politi til Nordvestsjælland, nærmere bestemt Odsherred Golfklub, hvor afviklingen af Hovedstadsmatchen skulle foregå. Nordmændene kom med stor gejst og vilje til at vinde. De havde nemlig revanche til gode efter det store nederlag året før. Det danske hold var i år debutanter i denne forbindelse, da Vestegnen havde været med for første gang og vundet Stationsturneringen.

Der skulle spilles over 2 dage, hvorfor der også var nødvendigt med overnatning. Dette foregik i nogle yderst luksuriøse feriehuse i Rørvig, som Carsten Philipsen havde stillet til rådighed. Om mandagen skulle der spilles high/low, hvilket traditionen tro er danskernes stærke side. Det gik ikke efter planen, og danskerne var bagud 6-3 efter den første dag.

Med dette lidt triste resultat kunne aftenens social arrangement i form af fælles spisning ved feriehusene påbegyndes. Aftenen forløb rigtig godt med spisning på terrasserne, sjov og løssluppen stemning.

Tirsdagen startede med fælles morgenmad og en lille peptalk til alle spillere.
Dagen blev desværre ikke så spændende som håbet. Nordmændene formåede, at spille stabilt og minimere fejlene, hvilket betød, at de kunne løbe af med en 14-7 sejr, hvorfor holdets kaptajn, Arne Kaspersen, fik overrakt vandrepokalen. Alt sammen forgik i højt humør, interne spydigheder og dejligt solskin.

Nordmændene kunne for engang skyld pakke bilerne og starte den lang køretur hjem med smil på læberne.

Vi må se om de tilbyder en revanche i Norge 2011.

Stor tak til Carsten Philipsen for hjælpen i forbindelse med arrangementet.

Samlet set blev 2010 et rigtigt jubelår.

Afslutningsvis vil vi ønske dig og din familie et lykkebringende nytår.

Vi glæder os igen til at møde dig på 1. tee.

På bestyrelsens vegne.

Dan Berthelin
formand

Årsberetningen 2010 som PDF - klik her!

...................

PDF-filer vises med det gratis program Adobe Acrobat Reader. Hvis du ikke har programmet på din computer, kan du downloade det ved at klikke på dette link: getacro.gif