Årsberetning 2009

Når vi kigger ud af vinduet lige nu og ser sneen og mærker kulden, er det næsten ikke til at huske, at vi for få måneder siden gik på de grønne arealer.
For dem, der ikke ved det, er det faktisk muligt at spille snegolf. Vi skal bare bruge de røde bolde og en håndvarmer.
Er man lidt forfrossen er der nu også mulighed for at spille indendørsgolf hos SIM-Golf, eller måske endnu bedre; en golfferie med hustruen, manden eller vennerne.
Nå, nok om drømmerierne og direkte til årsberetningen for Golfafdelingen.
Kan man ikke godt tillade sig at være lidt ubeskeden og hæve armene over hovedet i glæde over de mange succeser og gode stunder, som Golfafdelingen har givet mulighed for i løbet af året. Og hvad med alle vores medlemmers utrolige engagement og medleven på banerne - jo 2009 har igen været et godt år for politigolf.

Medlemsmødet
Mødet fandt sted den 12. Marts 2009 på Station Amager, hvor Golfafdelingens mangeårige kontaktperson fra Forretningsudvalget, Kurt Gullits Rasmussen, blev valg som dirigent.
Tak til Kurt for det udførte hverv.

På mødet var følgende på valg:
Næstformand: Carl Horn
Kasserer: Jesper Bangsgaard
Bestyrelsesmedlem: Kim Bo Munthesen,
som alle blev valgt uden modkandidater.
Annette Nielsen og Niels-Erik Nielsen blev valgt som bestyrelsessuppleanter.
Marie Burlund og Claus Oxfeldt blev valgt som revisorer.
Preben Andersen blev valgt som revisorsuppleant.
Medlemsmødet blev traditionen tro afsluttet med træning, dog uden træner, idet han havde opsagt sin stilling, på driving range på Royal Golf Center på Amager.

Bestyrelsesarbejdet
Bestyrelsen har som sædvanligt arbejdet målrettet, og der er grund til at takke medlemmerne i bestyrelsen for engagementet.

Dorte Bo udførte i året igen med sædvanlig "snilde", og med nytilgået hjælp fra Anne Seierø, det store arbejde med at skaffe overnatning og koordinere transporten, når medlemmerne drager vestfor Storebælt. Så en tak skal på ny her bringes til Dorte Bo og Anne.

Økonomi
Set isoleret fra kassererens side har året 2009 været et godt år, idet vi ender med et plus på bundlinien. Overskuddet er desværre "noget større" end vi havde håbet.
Overskuddet skyldes primært store besparelser på Stationsturneringen, hvor vi indførte, at der kun måtte spilles på baner, hvor mindst en af deltagerne var medlem. Dette sammenholdt med at flere har benyttet deres mulighed for at bruge DGU's introduktionskort til at spille gratis har reduceret gennemsnitsprisen.
Året 2009 har været præget af stor travlhed rent arbejdsmæssigt. Det har desværre smittet af på tilmeldingerne til de åbne politimatcher rund om i landet. Også her har vi udbetalt mindre end forventet. Ved flere at arrangementerne har vi kun været repræsenteret med et enkelt medlem.

Glædeligt er det imidlertid, at vi har et stigende antal medlemmer, som er med til at sikre en god økonomi i afdelingen. Vi er nu oppe på 172, som betaler via sprogforbundet og hertil kommer en del aktive pensionister eller seniorer som de gerne vil kaldes.

Vores overskud i år modsvarer nogenlunde vores underskud fra sidste år, så samlet set er vi kommet ud af de seneste 2 år uden hverken at spare op, eller forbruge over evne.

Stationsturneringen
Det har nok været en af vores bedste idéer nogensinde at oprette stationsturneringen - måske lige bortset fra stiftelsen af politigolfen.
Stationsturneringen var klar til start 1. maj 2009 med 18 deltagende hold. Vi holdt vejret, for kunne programmet gennemføres med et politimæssigt meget travlt år med for-træning til diverse topmøder og ikke mindst bandekrige og skyderier i byen?
32 matcher skulle afvikles inden 31. august 2009, var det overhovedet muligt?
Ja, næsten - 29 matcher blev afviklet helt efter planen, 2 blev datofastsat af turneringsledelsen og af disse 2 blev den ene match afviklet - ergo blev kun 2 ud af 32 matcher ikke afviklet - FLOT, og rigtig godt og fleksibelt arbejde af langt de fleste holdkaptajner.

2009 blev året, hvor Københavns Vestegn for alvor trådte ind på scenen, efter sidste års "prøveår".
2 hold fra Vestegnen var tilmeldt i år, og begge hold gik videre til kvartfinalen med lutter sejre fra
deres respektive puljer !

De sidste 6 hold i kvartfinalen var Lufthavnen, City 1, PG, Specialenheden 1, Amager og PG/Narko - lutter kendte hold og flere tidligere vindere af turneringen.

Når man så på spillermaterialet på Vestegnens 2 hold, ja så fandt man så prominente navne som Mark Holger Jensen, vinder af indtil flere åbne turneringer i år, senest i Helsinge og nr. 2 til klubmesterskaberne!, Micky Soepraptojo raslende ned i hcp og vinder af stort set alt i B/C rækken og gode gamle Kjeld Muff på det ene hold og på det andet hold Carsten "klubmester" Ekstrøm og den snu holdkaptajn Peter Levring.

Ikke desto mindre eliminerede Lufthavnen med den nye magic duo Nobæk og Niels-Erik førstnævnte hold fra Vestegnen i kvartfinalen, og videre til semifinalen gik desuden solide City 1, Vestegnen II og Specialenheden 1.

Lufthavnen overraskede på ny og slog City 1 ud af semifinalen og i finalen skulle de stå over for Vestegnen II.

Finalen blev afviklet 16. oktober på Simons Golfklub i konstant regnvejr. Begge hold mødte op med 6 spillere, og så var det op til kaptajnerne at vælge de på dagen bedste 4 spillere.
Finalesejren gik til Vestegnen II med sejr på 4-3. TILLYKKE TIL VESTEGNEN II.
Vestegnen skal nu repræsentere København i hovedstadsmatchen i 2010 mod Oslo et endnu kendt sted i Danmark.

Klubmesterskabet
Golfafdelingen afholdt klubmesterskab den 7. september 2009 på Værebro Golfcenter.

Golfafdelingen havde forhandlet sig til mulighed for op til det store mesterskab at spille banen til reduceret greenfee kr. 200,- og denne aftale består stadig.

Det var en herlig dag, solen skinnede, der var en let brise, temperaturen var behagelig.
Banen var veltrimmet og greens var hurtige.
Det hele startede kl. 0730 med en lidt forsinket morgenbuffet.
Efter gunstarten kl. 0900, gik det slag efter slag med store udfordringer på mange af hullerne. Vi er overbevist om at flere kan nikke genkendende til hullerne nede ved mosen, hullerne ved skovene og hullerne ude i engen. Men banen var god ved de der kunne slå lige og straffede dem, der slog lidt skævt, så det var ganske retfærdigt.

Der blev spillet slagspil brutto om klubmesterskabet i både herre og damerækken, med store præmier til 1. - 2. og 3. pladserne. Endvidere stableford i A-rækken, B-rækken og som noget nyt  en Seniorrække.

Tillykke til vinderne, som blev:
Klubmester herre: Carsten Ekstrøm
Klubmester damer: Rikke Thomasen
Vinder A-rækken Stableford: Kim Bo Munthesen
Vinder B-rækken Stabelford: Micky Soepraptojo
Seniorrækken Stableford: Carl Horn Carl Horn.

Traditionen tro var der også i år mærmest hullet på par 3 hullerne og her var det Dorte Bo Jensen, Tommy Agerskov Thomsen, Jesper Bangsgaard, som tog præmierne med hjem.

De utallige præmier blev uddelt og der blev fotografere og klappet og jublet over de fornemme resultater.

Efter matchen blev der indtaget en stor frokostbuffet, det må have været en anstrengende match for mange, der blev virkeligt gået til fadene.
Alt i alt en vellykket dag for PI Københavns Golfafdeling, hvor der blev drøftet golf, politi og meget andet blandt gode Golfafdelingen kolleger, venner og veninder.

Danmarksmesterskaberne
I år var mesterskaberne henlagt til Korsør Golfklub, hvor Slagelse PI arrangerede et rigtig godt stævne, som desværre blev påvirket meget af læst og ikke mindst regn. Så bakkerne ud mod  Korsør Nor viste sig på deres værst tænkelige måde.

Dette bevirkede dog ikke, at Golfafdelingens deltagere ikke "kunne være med", idet damerækken blev vundet af Marie Burlund, og dermed mester, med henholdsvis Anne Seierø og Ruth Langlouis på den næste pladser.

Et stort tillykke til Marie med mesterskabet.

Hovedstadsmatchen Oslo-København
Vinderne af stationsturneringen 2008 ( Station Bellahøj 1) tog af sted til Oslo den 24. Maj.
Der skulle igen spilles mod et udvalgt hold fra Oslo.
Holdet fra Danmark bestod af Anne Seierø, Søren Lauridsen, Henrik Rosenven, begge fra Bellahøj 1, Frank Blem-Nielsen, vinder af klubmesterskabet 2008 i stableford, Kim Bo Munthesen fra Golfafdelingens bestyrelse, samt vores redningsmandsreserve til holdet Torben Randrup fra DKA.

Resultat blev i al beskedenhed 14-7 til Golfafdelingen, PI København.

Danmark kunne tage pokalen med hjem igen.

Det har været en fantastisk år - igen.
Der er grund til at glæde sig over, at så mange politifolk har taget den skønne sport på de grønne arealer til sig, og med så flotte resultater.

Til slut vil vi ønske dig, som medlem af Golfafdelingen, et lykkebringende år.

Vi glæder os til mødet på 1. teested engang i 2010.

På bestyrelsens vegne.

Dan Berthelin
formand

Årsberetningen 2009 som PDF - klik her!

...................

PDF-filer vises med det gratis program Adobe Acrobat Reader. Hvis du ikke har programmet på din computer, kan du downloade det ved at klikke på dette link: getacro.gif