Årsberetning 2008

Snart lægger vi år 2008 bag os, og for de fleste er sæsonen slut, men for nogle få ivrige golfere fortsætter den hele vinteren over. Traditionen tro benytter Golfafdelingens bestyrelse med årsberetningen lejligheden til at se tilbage på, hvad der hændte på golffronten, og herunder ikke mindst, hvad "politigolf'en" gav af glæder og muligheder.
Hvad vil vi så huske sæsonen 2008 for, ud over finanskrise med nedsmeltende økonomi og en fortsat utrolig dårlig politireform, som måske for mange har været den egentlige årsag til, at de ikke fik spillet så meget golf, som de havde planlagt.
Vil vi huske sæsonen for 2 x Sørens spring ind blandt verdensranglistens 50 bedste golfere?
Hansens debut i Ryder Cup? eller Kjeldsens sejr i Volvo Masters? Eller dine - kære læser - egne fortræffelige golfrunder og sejre?
I Golfafdelingen har vi ikke ladet os påvirket af frustrationerne, og medlemmerne har endnu engang vist, at "politigolf" har det godt, både på de sportslige og sociale områder.
Medlemstallet er i årets løb steget, og bestyrelsen glæder sig endnu engang over denne fremgang, og siger tak for de rosende ord, vi modtager for det arbejde, som vi med glæde gør for jer.

Medlemsmøde
Der var mødt 18 medlemmer til mødet, der efter aflysning og flytning blev afholdt den 17. MAR og var henlagt til kantinen i Færdselshuset.
PI´s Forretningsudvalgs kontaktperson Kurt Gullits Rasmussen var desværre forhindret grundet anden mødeaktivitet - nyt lønsystem i politiet, hvorfor Jesper Petersen med kort varsel blev forslået og valgt som mødets dirigent, et hverv han udførte på myndig og humoristisk vis. Tak til Jesper.
På mødet var følgende på valg:

Formand: Dan Berthelin.
Kasserer: Lars Borg ønskede at afgå uden for tur.
Sekretær: Søren Norlander.
Bestyrelsesmedlem: Jesper Bangsgaard ønskede at afgå uden for tur.

Formanden og sekretæren blev genvalgt med akklamation.
Som ny kasserer havde bestyrelsen foreslået Jesper Bangsgaard, der blev valgt uden modkandidat.
Som nyt bestyrelsesmedlem havde bestyrelsen foreslået Lars Borg, der blev valgt uden modkandi-dat.
Annette Nielsen og Niels-Erik Nielsen blev valgt som bestyrelsessuppleanter.
Marie Burlund og Claus Oxfeldt blev valgt som revisorer.

Preben Andersen blev valgt som revisor suppleant. Medlemsmødet blev afsluttet med spisning, hvorefter medlemmerne deltog i instruktion på Royal Golf Center under kyndig vejledning af en centrets golftræner Ronnie Lindeskov. En meget lærerrig aften i nye og lækre omgivelser, hvor de fleste fik den værste "vinterrust" i svinget "banket af".

Bestyrelsesarbejdet
Igen i år har arbejdet i bestyrelsen også været en udfordring, som alle bestyrelsesmedlemmer har deltaget aktivt i. I lighed med tidligere år har dette udover mødeaktivitet med de deraf mange beslutninger, som skal træffes, også medført praktiske opgaver forud og under arrangementerne som Golfafdelingen har gennemført.
På medlemsmødet blev der "flyttet rundt på et par kasketter", idet Lars valgte at "nedlægge" sit kassererjob, som beredvilligt blev overtaget af Jesper.
Alle bestyrelsesmedlemmer skal igen i år på denne plads have en stor tak for deres engagement.
Dorte Bo Jensen og Flemming Lehnert skal på ny have tak for deres store arbejde med at skaffe overnatning og koordinere transporten, når Golfafdelingens medlemmer deltager i diverse åbne turneringer.

Økonomi
2008 har været et meget alternativt økonomisk år, ikke blot fordi afdelingen som nævnt fik en ny kasserer. For første gang i mange år har vi fået et underskud på betalingsbalancen, så den økonomiske krise kan også siges at have ramt Golfafdelingen. Heldigvis har vi været fornuftige, og gennem de gode år lagt lidt til side til en situation som denne her.
Hvad er det så der er gået galt.
Der er tre ting som har forrykket regnskabstallene i en forkert retning.
For det første valgte vi at indkøbe en god kvalitetstrøje med logo til alle deltagerne i vores klubme-sterskab. Her forsvandt godt 15.000, som der ikke var lagt ind i budgettet.
Dernæst har medlemmerne ikke som tidligere valgt hjemmebanen eller en billig bane, hvor der skulle spilles stationsturnering. Medlemmerne er i højere grad gået efter, at få prøvet en kvalitetsba-ne med tilsvarende dyrere greenfee til følge. Det er imidlertid også en del af hensigten med Stationsturneringen, så det kan vi ikke klage over. Samtidigt har vi gennem de seneste år skåret lidt i budgettet på netop denne post, da vi aldrig nåede op på det budgetterede. Endeligt havde vi i år valgt at udvide Stationsturneringen med kvartfinaler, hvilket også har været med til øge udgifterne og dermed ødelægge budgettet. Alt i alt er stationsturneringen blevet 30.000 dyrere en beregnet.
Den sidste store udgiftspost som er løbet lidt fra os, er Hovedstadsmatchen. Vi forsøgte os i år med et arrangement, hvor både nordmænd og danske spillere blev indkvarteret og bespist. Det blev godt 8.000 dyrere end budgetteret, og vi er nok nødt til at kigge indad og vurdere om vi fremadrettet vil ofre så mange af vores midler på et enkelt arrangement for så forholdsvis få personer.
Når underskuddet trods ovennævnte ikke havner på + 50.000 men tættere på 30.000 skyldes det, at vi har formået at spare lidt på den administrative side af vores aktiviteter, ligesom vi har fået lidt flere penge ind end beregnet.
Budgettet for 2009 udviser balance mellem udgifter og indtægter og sådan skulle virkeligheden også gerne se ud, når vi når enden af endnu en sæson fyldt med sportslige aktiviteter.

Stationsturneringen
Der var i år 19 hold med i turneringen, hvilket i sig selv må siges at være en stor succes og sejr for "politigolfen" og for Stationsturneringen. Forsøget med at lade 2 hold fra hver pulje gå videre til kvartfinale, semifinale og finale må også siges at være en succes.
At BELLAHØJ genvandt titlen er intet mindre end imponerende.
Stabilt og fantastisk flot af kaptajn, Anne Seierø og tropper. Af holdets 6 sejre blev 4 af dem vundet med cifrene 4-3.
4-3 til Bellahøj blev resultatet af henholdsvis kvartfinale, semifinale og finale. Ja jeg ved ikke, hvad de er lavet af, men jeg ville da gerne låne noget af den sejrseleksir, som de må have spist eller drukket.
Anne må tillige have "givet noget" af sit mentale overskud - idet Anne jo udover Stationsturneringen også har taget godt for sig i årets "polititurneringer" turneringer i det danske land.
At finalen blev vundet over forrige års vinder fra Amager vidner noget om stabilitet hos de 2 hold, og til alle andre, er der bare at sige, at de skal tage sig alvorligt sammen, hvis ikke det skal udvikle sig til skotske fodbold tilstande med skiftevis Amager og Bellahøj som vindere…..
Efter sidste års store succes, men dog uheldige afslutning for Personfarlig Kriminalitet og kaptajn, Preben Andersen, måtte Preben sande at afgangen fra hans succeshold var for stort til at gøre sig gældende i dette års turnering. Dette til trods for ny spiller og medlem, af den gamle "nr. 7" Jeppe Christensen.
Rygterne vil dog vide, at Preben også er avanceret rigtig godt i den rigtige handicapretning og med et imponerende godt resultat til egen klubs klubmesterskaber - FLOT.
Flot resultat præsterede også Dameholdet, der flot gik videre til kvartfinalen, hvor de dog blev besejret af PET, men TILLYKKE TIL DAMERNE.
Malurten i Stationsturneringen må være, at der desværre igen i år var for mange matcher, der af den ene eller anden grund ikke kunne afvikles. Dette resulterede i noget regelgranskning og ekstraordinære bestyrelsesmøder for at finde de rigtige afgørelser, idet resultaterne havde betydning for turneringens videre forløb. Vi vælger igen at give reformen skylden for de ikke afviklede kampe !!!
Håber alle alligevel, til trods for de trufne afgørelser, har lyst og endnu mere mod på at deltage i Stationsturneringen 2009.

Klubmesterskabet
Mandag den 1. september havde vi med Vallø Golf Center aftalt, at benytte centerets faciliteter til klubmesterskabet.
Som tidligere nævnt er medlemstallet i årets løb steget, og dette havde tillige den glædelige effekt, at mesterskabet blev afviklet med ikke mindre end 86 deltagere, der alle - nye som gamle medlemmer - havde en rigtig god golfdag.
Igen i år var vejret "i spil", da banens kortklippede og hurtige greens gjorde, at nogle indspil - grundet blæsten - "blæste" bort fra hullet, læs: I nogle situationer blev bolden fundet uden for green.
Resultatmæssigt blev det endnu engang bevist, at alle kan slå alle!
Et af afdelingens nye kvindelige medlemmer Rikke Thomassen sejrede suverænt i damerækken - velkommen til PI Golf. Anne Seierø vandt Stablefordrækken tæt forfulgt af Rikke og med Inge Ekknud på 3. pladsen.
Peter Hejlesen blev en overraskende men fortjent klubmester for herrerne. På 2. og 3. pladsen i A-rækken med ens score kom henholdsvis Frank Blem-Nielsen og Søren Norlander.
I B-rækken for herrerne blev Jesper Christensen vinder foran Søren Bo Larsen og Micky Soepraptpjo.
Et stort tillykke til vinderne og "kom igen" til alle os andre!!
Igen i år skal der lyde en stor tak til vore sponsorer, som havde leveret præmier til det overdådige præmiebord,
Tak også til Vallø Golf Center samt formanden for Vallø Golfklub, Jesper Larsen - trofast "politi-golf er" - for lån af bane, klubhusfaciliteter og for deres måde at servicere os på.

Danmarksmesterskaberne
De Danske Politimesterskaber i Golf blev afviklet i Odense på en meget regnvåd- og tung bane, og desværre blev det ikke vores egen Steen Hansen, der løb med titlen som dansk mester, idet Steen blev diskvalificeret.
Årets fairplay pris går derimod til Steen, idet det rent faktisk var Steen, der "diskede" sig selv - jo golf er en gentleman sport!!
Udover Steens diskvalifikation vil vi fra Golfafdelingen huske mesterskaberne for Torben Nielsen's fremragende præstation. På afbud og med højeste handicap deltog Torben i Mesterrækken, hvor der blev spillet slagspil over 2 runder. Torben præsterede faktisk mesterskabets laveste score med 80 slag for en runde og sluttede på en 7. plads, så fat mod - på en god dag kan næsten alle slå alle !!
På damesiden gjorde Anne Seierø og Dorte Bo Jensen sig igen gældende, idet de placerede sig hæderfuldt på 2. og 3. pladsen.
I A-rækken, som spillede Stableford, var Søren Norlander, Frank Blem-Nielsen og Henrik Rosenven med "lang fremme", idet de besatte henholdsvis 4., 5. og 6. pladsen.
Alt i alt en rigtig god dag for medlemmer af Golfafdelingen, der igen viste PI København ære med de nævnte placeringer.

Hovedstadsmatchen København - Oslo
Golfafdelingen inviterede under hedebølgen i dagene 9. og 10. juni Oslo PI til Frederikssund, hvor afviklingen af Hovedstadsmatchen skulle foregå på Frederikssund Golfklubs afsvedne bane.
Nordmændene kom med stor gejst og vilje til at vinde. De havde nemlig revanche til gode efter nederlaget i 2007.
Det blev et på alle måder fantastisk arrangement, som Lars Borg og Søren Norlander havde arrangeret med megen hygge, men dog sportsligt meget spændende. Stor tak skal der lyde til Lars og Søren.
Det danske hold blev i sidste øjeblik en blandet landhandel, da Bellahøj, vinderen af Stationsturneringen 2007, ikke kunne stille fuldt hold. Det lykkes dog med gode "PI-golfere", at få sammensat et stærkt hold.
Der skulle spilles over 2 dage, hvorfor der også var nødvendigt med overnatning. Dette foregik på det udmærkede IPA hus i Frederiksværk.
På 1. dagen skulle der spilles High/Low, der traditionen tro er danskernes stærke side. Det gik heller ikke værre eller bedre end det danske hold hurtigt kom i front 7-1.
Med denne udmærket føring kunne aftenens social arrangement i form af fælles spisning i IPA huset påbegyndes med et smil. Aftenen forløb stille og alle gik hurtigt i seng.
2. dagen startede med fælles morgenmad og en lille peptalk til alle spillere.
Dagen blev spændende og nordmændene hentede stille og roligt ind på danskerne. Dette forgik i højt humør, interne spydigheder og dejligt solskin.
Selvom det indimellem kunne være svært at se forskel på rough, fairway og green, blev der spillet nogle gode runder golf lige til det sidste. Kim Bo valgte at grounde i en hazard på 17. hul, hvorfor spændingen i denne match blev bevaret helt til 18. og sidste hul, hvor Kim Bo dog heldigvis trak det længste strå, men husk, der MÅ IKKE GROUNDES I EN HAZARD.
Til trods for nordmændenes hårde start på dagen holdt det danske hold stand og vandt flot 11-9, hvorfor holdets kaptajn, Anne Seierø, fik overrakt vandrepokalen.
Nordmændene kunne slukøret pakke bilerne og starte den lange køretur hjem. De ønskede dog endnu en revanche, så de lagde op til en ny match i Norge 2009.

SIM-Golf
Jesper Bangsgaard havde i bestræbelserne på at tilbyde medlemmerne af Golfafdelingen aktiviteter året rundt, arrangeret 2 matcher hos SIM-Golf i Grøndalscenteret.
Medlemmerne havde her i lighed med sidste vinter mulighed for mod et mindre beløb at deltage i en golfsimulatormatch.
Desværre var tilslutningen ikke på højde med sidste vinters deltagerantal, men stor ros til Jesper for alligevel at gennemført matcherne. Jesper har i den kommende vinter arrangeret lignende matcher, som vi fra Golfafdelingens bestyrelse håber vil blive et tilløbsstykke.

Åbne politimatcher
2008 var ingen udtagelse, da der som altid var inviteret til de åbne turneringer Fyn Open, Jysk Open, Trelleborg Open, Holstebro Open samt Hobro Open.
Sæsonens første åbne turnering var Fyn Open i Haderslev på en dejlig udfordrende og lettere anderledes bane. Jesper Bangsgaard fra Golfafdelingen lagde fra land med at vinde matchen. Placeringen er et bevis på, at Jesper fik fuld udnytte af al sliddet med hans golfspil, al træningen både fysisk og taktisk.
Næste åbne turnering var Jysk Open, der blev afviklet på den dejlige parkbane i Silkeborg. Matchen blev vundet af afdelingens formand, Dan Berthelin, der på dagen scorede størst antal stableford-point blandt alle deltagere, hvilket gjorde, at han blev Jysk Mester 2008.
Trelleborg Open blev grundet økonomiske uoverensstemmelser mellem Slagelse PI og Trelleborg Golfklub aflyst.
Holstebro Open blev afviklet få dage efter Golfafdelingens tidligere nævnte Klubmesterskab. Det var måske derfor, at ikke mange fra Golfafdelingen havde fundet vej til Tre Høje, som desværre måske for sidste gang lægger deres fremragende golfbane til matchen.
Igen tog vi fra Golfafdelingen "godt fra", idet Micky Soepraptojo med suverænt spil vandt C-rækken, og Torben Madsen blev nr. 2 i B-rækken.
For Kim Bo Munthesen´s vedkommende blev det desværre ikke til et avancement fra "runner up" pladsen fra 2007, men han tilspillede sig en hæderfuld 5. plads i A-rækken.
Året sidste match var traditionen tro Hobro Open, som Henrik Israelsson havde ændret til Hobro Masters og afviklet som en parmatch. I sandhed en nyskabelse indenfor "politigolf", hvor det var parrets bedste hulscore, der talte. Der var fra morgenstunden nogen diskussion om begrebet par-match, da parene ikke gik i samme bold og dermed ikke kunne spille taktisk, men dette ændrede ikke på, at det blev en dejlig golfdag. Desværre var der ingen fra Golfafdelingen, som kunne gøre sig gældende i den samlede "parstilling".
Et stort tillykke til alle vinderne, men også til de som ved deres deltagelse har gjort det muligt for arrangørerne at gennemføre matcherne. Tak for det.
Ud over de nævnte matcher, blev der i årets løb afviklet en match i henholdsvis Tønder og Helsinge. Matchen i Helsinge var Nordsjælland Open, der var et nyt tiltag fra Nordsjællands PI. For begge matchers vedkommende var de ikke en del af programmet for 2008, hvorfor Golfafdelingen ikke ydede tilskud for deltagelse.

Lufthavnen og Ryder Cup 2007
Station Lufthavnen afholdt den 15. september for 8. år i træk deres interne mesterskab på Harrekær Golfklubs bane. Mesterskabet blev afgjort efter 36 spillede huller som netto slagspil, og efter forlydende var der ikke kun på dagen tale om et strålende vejr, men også at Niels-Erik Nielsen, som vinder "strålede".

Kim Bo Munthesen stod igen som medarrangør af den lille "lukkede" match mod Københavns Brandvæsen. For første gang i 5 år lykkedes det endelig brandvæsenet at vinde, og det var måske godt for turneringens videre forløb? Deres flotte og velfortjente sejr "kom i hus" under utrolige dårlige vejrforhold på Skovbo Golfklubs bane sidst i september. Om sejren til brandvæsenet skyldes, at hele 4 bestyrelsesmedlemmer deltog på politiets hold, vil stå hen i det uvisse.
Til slut: "Kære medlem" - din familie og du selv ønskes et lykkebringende år 2009.

Vi glæder os til at se dig "på de grønne baner" i året, der kommer.

På bestyrelsens vegne

Dan Berthelin
formand

Årsberetningen 2008 som PDF - klik her!

...................

PDF-filer vises med det gratis program Adobe Acrobat Reader. Hvis du ikke har programmet på din computer, kan du downloade det ved at klikke på dette link: getacro.gif