Årsberetning 2006

Her i en brydningstid, hvor reformer på alle niveauer omkring os påvirker dagligdagen i større eller mindre omfang er det fortrøstningsfuld, at jeg endnu engang ydmygt med glæde kan se tilbage på et rigtig godt år for Golfafdelingen i København.
Igen i år har afdelingen oplevet en medlemstilgang, så vi for nærværende er oppe på over 150 medlemmer. Samtidigt har bestyrelsen formået at øge udbuddet af aktiviteter. Dette har naturligvis medført en øget belastning på bestyrelsesmedlemmerne.
Det er derfor glæden er til at "føle på", når medlemmerne er så mange, får så mange muligheder og "bestyrelsesholdet" er skruet så godt sammen, at de mange opgaverne bliver løst til alles tilfredshed.
Jeg vil her allerede nu benytte lejligheden til, at vi kan byde medlemmer fra Frederiksberg og Tårn-by velkommen i Golfafdeling, selv om Tårnbys "politigolfere" i flere år har været blandt vore medlemmer.

Medlemsmøde
I år var fremmødet til medlemsmødet igen så stor, at mødet, der blev afholdt den 14. MAR, var hen-lagt til kantinen på Station Amager.
Der var mødt 35 medlemmer, og PI´s Forretningsudvalg var repræsenteret ved afdelingens kontakt-person Kurt Gullits Rasmussen, der blev valgt som mødets dirigent.
På mødet var følgende på valg:

Formand: Dan Berthelin
Sekretær: Jesper Bangsgaard
Bestyrelsesmedlem: Steen Hansen
som alle blev genvalgt med akklamation.
Bestyrelsesmedlem: Carsten Sandager - havde ønske af afgå uden for tur, hvorfor bestyrelsen havde foreslået nyvalg af Kim Bo Munthesen.
Kim Bo Munthesen blev valgt uden modkandidater.
Carsten Sandager havde valgt af afgå, idet han efter sit ophold i Kosovo var forflyttet Hjørring, og derfor var udmeldt af afdelingen.
Annette Nielsen og Niels-Erik Nielsen blev valgt som bestyrelsessuppleanter.

Medlemsmødet blev som tidligere afsluttet med spisning, hvorefter mange af de fremmødte med-lemmer tog til "Swinging Night" i Copenhagen Inddoor Golfcenter, hvor der var mulighed for at modtage undervisning af en golftræner. Det blev på ny nogle hyggelige og lærerige timer.

Bestyrelsesarbejdet
Arbejdet i bestyrelsen foregår stadig meget tilfredsstillende. Efter Jespers tilbagevenden fra Irak blev sekretær funktionen på ny "fyldt ud" og herunder ikke mindst en revision af medlemslisten.
Som nævnt blev Carsten stationeret i Hjørring og i den anledning var det naturligt, at Kim Bo fortsatte med arbejdet i forbindelse med Stationsturneringen.
Jeg vil i lighed med tidligere år benytte denne lejligheden til at rette en stor tak til bestyrelsesmedlemmerne for deres engagement, de har udvist i årets løb. Det har ikke altid været kedeligt at være en del af "holdet".
Jeg vil også benytte lejligheden til at sende en stor tak til Dorte Bo Jensen og Flemming Lehnert for deres store arbejde som henholdsvis "Kahytsjumfru" og "Transportminister" i forbindelse med medlemmernes deltagelse i div. åbne turneringer. Deres arbejde har været meget prisværdigt og en stor hjælp til alles tilfredshed.

Økonomi
2006 har med været et fornuftigt økonomisk år.
Det budgetterede underskud er vendt til et overskud, hvilket må glæde enhver kasserer.
Det er imidlertid ikke kassererens skyld, at det er gået sådan, men medlemmerne selv.
Især har udgifterne på den helt store post - Stationsturneringen - været holdt nede.
Budgettet for turneringen var på 96.000 kr. , men i skrivende stund er der kun brugt knap 50.000 kr. Det skyldes medlemmernes fornuft, fordi medlemmerne har spillet på hjemmebane, hvilket jo som bekendt også giver mulighed for gæstegreenfee.
På turneringssiden i øvrigt (Åbne turneringer) var der en mindre stigning fra det budgetterede 25.000 kr. til faktiske udgifter på knap 35.000 kr. Trelleborg Open blev topscorer med udgifter på i alt 10.500 kr.
Sammenlagt var der på hele turneringsområdet lagt op til udgifter på 126.000 kr., men de faktiske udgifter blev på kun 82.000 kr.
Udgifterne til Åbent Hus blev ligeledes langt mindre end beregnet, hvilket må tilskrives arrangørernes tilrettelæggelse og selvfølgelig Helsinge Golfklub, hvor arrangementet blev afviklet.
På uddannelses- og materielsiden blev der også sparet en del. Budgettet på området var i alt på 10.000 kr., men der blev kun brugt 4.000 kr. Hovedårsagen er, at der ikke blev indkøbt klubtrøjer i 2006.
Endelig var der en mindre besparelse på Administrationskontoen, idet udgifterne beløb sig til 3.000 kr. mod et budget på 5.000 kr.
Alt i alt et udramatisk økonomisk år, hvor et budgetteret underskud på 30.000 kr. blev vendt til et overskud (i skrivende stund) på 20.000 kr.

Stationsturneringen
Turneringen blev afviklet for fjerde sæson, og med Carstens vise jyske ord fra tidligere - "lur mig lige, om den ikke bliver større til næste år" - glæder det mig, at jeg måtte give ham ret, idet ikke færre ned 17 hold tilmeldte sig turneringen i år.
Holdene blev fordelt på 4 puljer, således at de 4 puljevindere mødtes i semifinaler, hvorefter man var klar til en egentlig finale mellem de 2 semifinalevindere.
Matchproportionerne var i år ændret efter flere forslag, således at vi spillede med 5/8 handicap og doublen blev afviklet som en high/low match, hvilket skulle gøre, at alle 4 på holdet havde stor indflydelse på matchens resultat.
Vi synes selv i bestyrelsen, at det har været en stor succes med den nye spillemåde, og vi har da også fået mange positive tilbagemeldinger fra mange medlemmer. Det er dog ikke ensbetydende med at samme proportioner gælder for næste års turnering, da vi jo hele tiden vil forsøge at forbedre turneringen til alles tilfredsstillelse.
PULJE 1 med deltagelse af 5 hold blev hurtig afgjort og afviklet. Team DOB (data, afd. B, afd. OC) fik afviklet alle sine 4 kampe inden den 4. juli, og da de vandt alle kampene var sagen og semi-finalepladsen klar. Flot og godt arbejde med så hurtig afvikling af kampene inden sommerferien og endnu mere flot med 4 sejre. I øvrigt flot logistik arbejde af NEC's kaptajn Preben Jensen.
PULJE 2 blev en meget tæt og spændende pulje med de forsvarende mestre fra N/C som deltager. De tabte dog deres første kamp knebent 4-3 på Trelleborg (som opvarmning til Sjælland Open) til Nærpol City (eller City's 2. hold), og nærpol City vandt efter denne forrygende start resten af deres kampe i puljen og blev derfor en flot vinder af puljen, i øvrigt foran PET. Tillige kan nævnes, at i denne pulje deltog et rent "damehold" under ledelse af Marie Burlund. Flot og friskt nyt indput i turneringen.
PULJE 3 blev desværre ramt af Anne Seirø's uheldige benbrud tidligt på sæsonen, og da kaptajnen fra Bellahøj 2 var ude og en anden meldte forfald, fik Bellahøj 2 desværre ikke afviklet nogle af deres kampe - deraf vigtigheden med i hvert fald 6 m/k på hvert hold. Københavns Politiforening vandt derfor sikkert puljen over så stærke hold som 2 tidligere stationsmestre Lufthavnen og PG.
PULJE 4 blev som forventet på forhånd en tæt duel mellem Amager 1 og City 1. Puljen blev afgjort i en puljefinale sidst i august på Hillerød golfklubs bane, og Amager 1 trak i denne kamp det længste strå (i øvrigt uden Lars Borg) og dermed vandt Amager 1 flot puljen med maximum point. City 1 formåede altså ikke hvad City 2 formåede…..
1. SEMIFINALE stod mellem City Nærpol og Københavns Politiforening og blev afviklet på Skovbo Golfklubs bane. Efter sædvanligt mønster med en uafgjort singlekamp vandt den forrygende double med Johan Kofoed og John Dige for 3. gang ud af 3 deres high/low match og dermed hele matchen og semifinalen.
2. SEMIFINALE stod mellem Amager 1 og DOB og blev ligeledes afviklet på Skovbo Golfklubs bane. Efter en uafgjort 1. single vandt Amager både 2. single og high/low matchen og dermed semi-finalen sikkert.
Desværre blev denne match lidt skæmmet af store problemer med afvikling af matchen inden for tidsfristen, og turneringsledelsen måtte ty til indtil flere dispensationer for at få en afvikling af matchen på græs og ikke på et skrivebord. Dette er forhåbentlig nu glemt, således at alle er klar til en ny stationsturnering uden gammelt nag. Vi vil fra turneringsledelsen forsøge med evt. nye tiltag og regler for at undgå lignende problemer omkring afvikling af de enkelte matcher inden for deadline.
HUSK: Vi er alle kolleger, og turneringen er stablet på benene for at alle vi "golfelskere" kan få spillet så meget golf som muligt i en god, sjov og kollegial atmosfære!
FINALEN blev afviklet på Rungsted Golfklubs bane 8. oktober og stod mellem Københavns Politi-forening og Amager 1.
Kunne "underdogs" Politiforeningen slå favoritterne og "lavhandicapperne" fra Amager?
Skulle det lykkes Kurt Gullits og gøre fuldt hus ved at spille samtlige sine singlemathcer uafgjort?
JA, Kurt spillede endnu engang uafgjort, mon der var lidt italiensk fodboldblod i ham….
Da Torben Krog havde vundet sin 1. single for Politiforeningen mod Martin Visti fra Amager var der lagt op til en overraskelse i hvert fald inden high/low matchen, hvor Politiforeningens forrygende og ubesejrede double Kofoed og Dige skulle op imod Amagers lige så forrygende og ubesejrede double Lars Borg og Oscar Lassen.
Det blev efter sigende en forrygende spændende match, som endnu engang i finalen blev afgjort på sidste hul. Efter Amager føring store dele af matchen tog politiforeningen mod slutningen føringen, men Amager vandt dog hul 17 2-0 og var derfor 1 op inden 18. og sidste hul og her gjorde rutinen sig måske gældende for Amager vandt hullet, high /low matchen og finalen 4-3 og var dermed stationsmestre 2006.
TILLYKKE TIL AMAGER 1
Og husk: En high/low match er ikke afgjort uanset, hvor sort det ser ud: Politiforeningen var nede med 9 med under 9 huller igen mod PG, og alligevel fik "dynamic duo" "Kofoed og Dige" vendt
denne match og et truende nederlag og måske exit fra turneringen til en sejr og videre deltagelse i turneringen, som førte dem helt i finalen!
Bestyrelsen håber, at alle er klar til en ny og ligeså forrygende golfsæson 2007.
Kim Bo, som har bidraget med indlægget, og Lars skal have tak for det store stykke arbejde, de har ydet med at få afviklet turneringen på bedst tænkelige måde.

Klubmesterskabet
Årets klubmesterskab var mandag den 4. september henlagt til Dragsholm Golf Clubs dejlige og udfordrende bane.
Spillet blev meget gereret af en kraftig vind - som "blæste ind fra vest uha da da", men den kunne dog ikke "blæse" indtrykket væk om, at det på blev et godt mesterskab.
Banen var i rigtig god stand og klubhusfaciliteterne er rigtig gode, så de igen mere en 70 medlemmer "fik valuta for pengene".
Det lykkedes for henholdsvis Dorte Bo Jensen og Claus Pihlkjær - på trods af dagens "forfløjne" bolde, at holde sammen på spillet og til stor ære blive klubmestre.
Et stort tillykke til jer begge.
Der skal også lyde en stor tak til vore sponsorer, som ingen havde leveret præmier til det overdådige præmiebord.

Åbent Hus
Arrangementet blev afholdt på Helsinge Golfklubs træningsfaciliteter, der tillige "stillede" proen til vores rådighed.
Der mødte 18 medlemmer fra idrætsforeningen, ligesom mange frivillige fra Golfafdelingen havde tilbudt deres assistance. Der blev brug for 7 af afdelingens medlemmer og på afdelingens vegne vil jeg hermed benytte lejligheden til at sige tak for hjælpen. For som i mange andre sammenhænge er det ikke muligt at gennemføre noget uden frivillig hjælp.
Dagen blev gennemført med lektioner i puttning, og der blev på drivingrange øvet grundslag, hvorefter deltagerne sammen med en af afdelingens hjælpere blev sendt ud på par 3 banen i hold af 3 til 4 spillere.
Dagen blev rundet af med en putte konkurrence over 18 huller med præmier til de bedste.
Ud fra den positive respons over dagens afvikling, som deltagerne gav udtryk for, kan jeg rolig konkludere, at det var en rigtig god dag for alles vedkommende.

Danmarksmesterskaberne
De Danske Politimesterskaber i Golf blev i år afviklet på Rold Skov Golfklubs bane, hvor PI Hobro, og ikke mindst Henrik Israelsson, havde tilrettelagt et af de bedste mesterskaber til dato.
I den anledning vil jeg særligt fremhæve kammeratskabesaftenen, som blev afholdt på overnatningsstedet Hotel Comwell i Rebild.
I løbet af aftenen var det lykkedes at skaffe Challange Tour spilleren Knud Storgaard, der interessant fortalte om sin professionelle karriere og hans "tilgang" til golfspillet med alles dets finurligheder.
Mesterskabsspillet havde afdelingens medlemmer desværre ikke helt fundet frem, selv om de hver i sær var indstillet på at vinde. Det skal i den anledning retfærdighedsvis tilføjes, at herrerækken var henlagt til spil fra back tee , hvilket gjorde "Rold Skov" til et udfordrende bekendtskab, ikke forstået på den måde, at "troldene" var med i spillet.

Hovedstadsmatchen Oslo - København
Efter utallige opfordringer fra PI Oslo blev der i dagene den 29. og 30. maj afhold en match mod vore norske "broderpolitier" fra Oslo.
Deltagerne på Golfafdelingens hold bestod af 6 spillere, som var vinderne af Stationsturneringen 2005 - Afd NC - samt 1. og 2. pladsen i herrerækken i klubmesterskabet.
Matchformen var valgt lidt al la Ryder Cup, idet der på førstedagen blev spillet 3 foursomes - high/low og på anden dagen 6 singler.
Det blev nogle forrygende gode golfdage, og spændingen med hensyn til resultatet holdt lige indtil sidste single, og som Jørgen Lesby, der i øvrigt spillede sidste single, så "malende" skriver i sin artikel fra dagene: "Tænk sig - efter 2 dages golf bliver hele Hovedstadsmatchen afgjort på 18. hul, i den sidste singlematch, som bliver vundet med et enkelt slag! hmmm.".
Mere spændende kunne det ikke have været, og jeg må med beklagelse sige, at det "hele faldt ud" til fordel for nordmændene, som tog pokalen med nordpå, hvor den i 2007 vil blive søgt hjemtaget med en ny match.

Åbne politimatcher
I år var ingen undtagelse i forbindelse med åbne turneringer, idet der blev afviklet Fyn Open, Jysk Open, Trelleborg Open, Holstebro PI og afslutningsvis Hobro Open.
Jeg vil her fremhæve, at Golfafdelingens medlemmer i Trelleborg Open "gjorde rent bord", idet Anne Seierø vandt damerækken, ligesom Anders Hamberg og Harun Rubin vandt henholdsvis A- og B-rækken hos herrerne.
Ligeledes vil jeg nævn vinderen af Jysk Open, som blev Klaus Jakobsen, så i år har afdelingens medlemmer virkeligt vist deres "værd" omkring i landet.

Tillykke til jer alle.

Målsætning
Golfafdelingen har i år opnået både sportsligt og socialt succes - intet mindre, måske mere.
Derfor er bestyrelsen af den opfattelse, at vore intentioner for 2006 er nået.

Til slut: "Kære medlem" - Jeres familier og I selv ønskes et lykkebringende 2007.
Intet tyder på, at det bliver kedeligt.

Dan Berthelin

formand

Årsberetningen 2006 som PDF - klik her!

...................

PDF-filer vises med det gratis program Adobe Acrobat Reader. Hvis du ikke har programmet på din computer, kan du downloade det ved at klikke på dette link: getacro.gif