Årsberetning 2005

Tiden går, og vi skriver snart 2006, og derfor kan jeg i beretningen for 2005 tilføje et nyt kapitel til føljetonen om PI-golfens fremgang. Først vil jeg dog ydmygt give udtryk for min store glæde over at være en del af Golfafdelingen i København, hvor I medlemmer har været med til at gøre året til noget særligt.
Når man kigger tilbage på det forløbne år, er det svært at pege på større mistrøstigheder, da der har været så mange gode oplevelser og glade minder.
I bestyrelsen mener jeg, at vi derfor har haft det nemt, men sådan er PI-golfen skruet sammen, når man har de rigtige opgaver og et godt hold til at løse dem!

Medlemsmøde
Det årlige medlemsmøde blev afholdt mandag den 7. marts 2005 i Kantinen hos Færdselspolitiet på Toftegaards Plads, da der grundet fremmøde fra medlemmerne ikke længere var plads i PI-Københavns lokaler på Brønshøjvej. Der var mødt 30 medlemmer, og PI´s Forretningsudvalg var repræsenteret ved afdelingens kontaktperson Kurt Gullits Rasmussen, der blev valgt som mødets dirigent.
På mødet var følgende på valg:

Næstformand: Carl Horn
Kasserer: Lars-Christian Borg
Bestyrelsesmedlem: Carsten Sandager.
som alle blev genvalgt med akklamation.
Bestyrelsen havde forslået nyvalg af Jesper Bangsgaard, idet han forud for medlemsmødet havde givet udtryk for, at han var villig til at overtage den ledige sekretærpost, da Morten Lehrmann grundet hans arbejdsmæssig situation havde set sig nødsaget til at melde sig ud af afdelingen.
Annette Nielsen og Niels-Erik Nielsen blev valgt som bestyrelsessuppleanter.

Medlemsmødet blev som tidligere afsluttet med spisning, hvorefter mange af de fremmødte medlemmer to til "Swinging Night" i Copenhagen Inddoor Golfcenter, hvor der var mulighed for at modtage undervisning af en golftræner. Det blev på ny nogle hyggelige og lærerige timer.
Interessen for "politigolf" er stadig i kraftig vækst og Golfafdelingen havde ved udgangen 2005 mere end 120 medlemmer.

Bestyrelsesarbejdet
Arbejdet i bestyrelsen foregår stadig meget tilfredsstillende. Der har i årets løb været en del turbolens, idet både Carsten og Jesper har gjort tjeneste under andre himmelstrøg henholdsvis i Kosovo og Irak. Vi glæder os meget til de kommer "hjem" og forhåbentlig er klar til at fortsætte deres uvurderlige arbejde for Golfafdelingen.
Med vores udsendte i udlandet var det nødvendigt at ændre opgavefordelingen i bestyrelsen, og vi var meget glade for, at Kim Bo Munthesen med kort varsel og uden større introduktion var villig til, at overtage arbejdet med at videreføre Carstens arbejde i forbindelse med Stionsturneringen. Han har i øvrigt lovet at arbejde videre indtil Carsten "er hjemme igen".
Niels-Erik Nielsen blev af arbejdsmæssige årsager desværre i årets løb nødsaget til at melde fra som kontaktperson til vore sponsorer.
Jeg vil i lighed med tidligere år benytte denne lejligheden til at rette en stor tak til bestyrelsesmedlemmerne for deres altid smittende humør og engagement, de har udvist i årets løb.
Endvidere en tak til Niels-Erik Nielsen og Kim Bo Munthesen.

Økonomi
Den regnskabsmæssige situation ved udgangen af 2005 viser, at Golfafdelingen har en velafbalanceret økonomi. Bestyrelsens strategi for 2005 var, ligesom tidligere, at afdelingens økonomiske midler ikke skulle bindes og akkumuleres, men bruges til gavn for medlemmerne i regnskabsåret. Det må vi sige også lykkedes til fulde, endda så meget, at udgifterne til Stationsturneringen midt i regnskabsperioden så ud til at ville springe afdelingens budget. Men medlemmerne viste økonomisk hensyn og omtanke ved at spille de sidste matcher på hjemmebaner, hvorved udgifterne blev minimeret - tak for det.
2005 overskuddet blev noget større end forventet, hvilket som nævnt først og fremmest skyldes, at udgifterne blev holdt nede på Stationsturneringen.
Den store tilgang af nye medlemmer, vores sponsorer og PI´s økonomiske støtte har selvfølgelig også bidraget til, at økonomien er fornuftig.
Overskuddet skal nok blive anvendt efter hensigten - nemlig at få spillet så meget golf som muligt.

Stationsturneringen
Turneringen blev afviklet for tredje sæson, og med Carstens ord fra 2004 - "lur mig lige, om den ikke bliver større til næste år" - glæder det mig, at jeg måtte give ham ret, idet ikke færre ned 16 hold tilmeldte sig turneringen i 2005. Der var derfor nødvendig at fordele holdene i 4 puljer.
Efter lodtrækningen kom puljerne til at se sådan ud: 

Pulje 1

Pulje 2

Pulje 3

Pulje 4

Politigården

Færdselspolitiet

Bellahøj 1

Lufthavnen

Afdeling NC

City 1

Bellahøj 2

PET

Amager

KP

NEC

Tårnby

Rpch. Adm.afd.

Afdeling A

City 2

Dataafdelingen


Afviklingen af turneringen blev foretaget efter kyndige proportioner udarbejdet af Lars Borg, med Carsten og Kim Bo som reslutatindsamlere og -formidlere.
Pulje 1:
Blev vundet suveræn af Afdeling NC, da de vandt samtlige deres 3 kampe - blandt andet foran sidste års vinder Politigården. Man må sige af Afdeling NC forstod at udnytte deres hjemmebane i Dragør til fulde, blandt andet tabte undertegnede 18. hul til Leif Marsen, således at vi delte vores match, og de fik en kneben sejr på 4-3 - et stort chok for de forsvarende mestre!
Pulje 2:
Ungdomsholdet fra City vandt ligeledes med maksimum points, dog med en kneben 4-3 sejr mod Færdselspolitiet - mon ikke Flemming Lehnert har et par undskyldninger eller 2 …
Pulje 3:
Et meget stærkt hold fra NEC vandt ligeledes med maksimum points, blandt andet via sejre over begge hold fra Bellahøj !
Pulje 4:
Puljen blev vundet af forrige års mestre fra Lufthavnen igen anført af Niels Erik.
Tårnby måtte desværre trække sig fra puljen, men efter sigende vender de stærkt tilbage næste år.

Lodtrækningen til semifinalerne magede det således at Afdeling NC skulle møde City, og det sværeste var tilsyneladende her at finde en dato og spillested, men det lykkedes til sidst at få afviklet kampen, med en tilsyneladende klar sejr til Afdeling NC.
Den anden semifinale stod imellem NEC og Lufthavnen med en meget fortrøstningsfuld Niels Erik på holdet. Kort og godt: NEC vandt kampen og retten til finalen.

Finalen blev afviklet den 5. oktober i Dyrehaven på en pragtfuld sensommerdag på en pragtfuld bane med fantastiske omgivelser.
Første singlematch stod mellem de 2 holdkaptajner Jesper Nobæk, Afdeling NC og John Madsen, NEC - det blev en meget lige match, kun forstyrret ind i mellem af et par store dyreflokke. Det lignede en afgørelse da Jesper var 1 op inden det sidste og meget svære hul 18, et par 3 hul. Han fik slået sin bold ud i forkant af green, hvorimod John fik sin slået ind i et kastanietræ, således at vi måtte lede længe blandt kastanier inden bolden dukkede op. Men intet er afgjort før bolden er i hul, og med et godt indspil og et endnu bedre put vandt John faktisk hullet, idet Jesper fik 3-4 puttet! Kampen endte uafgjort og 1 point til hvert hold.
Den anden singlematch stod mellem Jørgen Lesbye, Afdeling NC og Steffen, NEC. Steffen fra NEC vandt 3-2, og nu var NEC samlet foran 3-1 inden den afgørende doublematch. Vi ventede alle i spænding ved 18. hul, men desværre for os tilskuere havde matchen fundet sin afgørelse umiddelbart inden dette, idet Afdeling NC med Leif Marsen og Jørgen Christensen vandt med 2-1 mod NEC, Preben Jensen og makker.
En samlet sejr på 4-3 til Afdeling NC, der herved kan kalde sig Stationsmestre år 2005.
Der er åbenbart tradition for nogle meget spændende og dramatiske finaler taget de foregående års finaler i betragtning. Måske man skulle annoncere sted og dato for finalen på forhånd, så flere havde mulighed for at følge denne, som foreslået af flere medlemmer.
Jeg tror finaledeltagerne kan skrive under på en god finaledag med flotte præmier og fin forplejning. Så har alle det som gulerod til næste år!
Der skal lyde en tak til alle deltagere og forhåbentlig på gensyn til sæsonen 2006.
Jeg vil her benytte lejligheden til at udtrykke min tilfredshed med afviklingen af turneringen, ligesom ikke mindst Carsten og hans afløser Kim Bo, som har bidraget med indlægget, skal have tak for det store stykke arbejde, de har ydet med at få afviklet turneringen på bedst tænkelige måde.

Klubmesterskabet
Golfafdelingens klubmesterskab 2005 havde bestyrelsen besluttet skulle afvikles på Skovbo Golf-klubs anlæg mandag den 5. september.
Efter en noget tåget start - her tænker jeg på sigtbarheden - blev det på alle måder en minderig dag.
Ikke mindst for vore nye klubmestre, som på damesiden blev Ruth Langlouis og på herresiden - noget overraskende og efter omspil med den nykårede Danske Politimester Torben Ehlers - Lars Ole Karlsen.
Et stort tillykke til jer begge.
Minderig blev dagen ikke mindst tillige for de af vore medlemmer, som blandt mere en 70 deltagere deltog for første gang.

Danmarksmesterskaberne
De Danske Politimesterskaber i Golf var i 2005 lagt i hænderne på Tønder PI, som på den flade "Tøndermarsk" med grøfter og render, havde sat alle sejl til for afviklingen af mesterskabet.
Dagen forinden var der kammeratskabsaften i et til lejligheden opsat telt ved golfklubben. Det blev en hyggelig aften med meget kollegialt snak.
Da næste dags match var afsluttet kunne var fra Golfafdelingen med glæde se tilbage på, at Torben Ehlers havde vundet herrernes mesterskabet. Stort tillykke til Torben.
Endvidere var det lykkedes - jeg fristes til at sige "som altid" - Steen Hansen at blande sig i top-striden, idet han tilspillede sig en flot tredjeplads.

Nordiske Politimesterskaber
På grundlag af Torben Ehlers og Steen Hansens altid solide golfspil gennem de sidste år, var det lykkedes for dem begge blandt 6 spillere at blive udtaget til deltagelse i Nordiske Politimesterskaber som i år blev afviklet i Norge, nærmere Sapsborg.
Mesterskabsbanen var valgt som værende Skjeberg Golfbane, som viste sig at være meget anderledes fra baner end i Danmark. Fairways var på mange af hullerne meget smalle og roughen bestod af klipper eller træer. En noget anderledes og særpræget golfoplevelse, især når skæve drives "skulle findes".
Med de vanskelige forhold taget i betragtning var det derfor en ikke desto mindre bedrift, at Steen Hansen efter 36 huller besatte en ærefuld 4. plads blandt de 30 deltagende spillere.

Åbne politimatcher
Igen i 2005 var der ikke minde en 4 åbne turneringer, idet der blev afviklet Fyn Open, som for Odense PI blev endnu en succes.
Jysk Open blev afviklet med Århus PI som arrangør, og ikke kammeratskabsaftenen torsdagen forinden matchen var et godt socialt islæt.
Holstebro PI forestod endnu engang afviklingen af Holstebro Open og endnu engang havde foreningen valgt Trehøje Golfklubs fortrinlige banes til afviklingen af matchen.
Sluttelig gik turen til årets sidste match, idet - jeg fristen næsten til at sige som tradition byder - Hobro PI havde inviteret til Hobro Open Golf.
Mange af matcherne havde de "rejsevante" af forenings medlemmer fundet "vej til" at deltage i, og jeg vil her benytte lejligheden til at takke afdelingens "Transportminister" - Flemming Lehnert - og samt "Kahytsjomfru" - Dorte Bo Jensen - for deres engagerede deltagelse i matcherne og ikke mindst deres indsats med hensyn til transport og indkvartering.

Målsætning
Det har som tidligere nævnt været et godt år for Goldafdelingen både sportsligt men så sandelig også socialt. Derfor er overbevist om, at Golfafdelingen til fulde har opfyldt målene for 2005.

Til slut: "Kære medlem" - Jeres familier og I selv ønskes et lykkebringende 2006.
Intet tyder på, at det bliver kedeligt.

Dan Berthelin

formand

Årsberetningen 2005 som PDF - klik her!

...................

PDF-filer vises med det gratis program Adobe Acrobat Reader. Hvis du ikke har programmet på din computer, kan du downloade det ved at klikke på dette link: getacro.gif