Årsberetning 2004

Medlemsmøde 2004

Det årlige medlemsmøde blev afholdt tirsdag den 2. MAR 2004 i PI Københavns lokaler på Brønshøjvej, hvor der var mødt 28 medlemmer.

PI´s Forretningsudvalg var repræsenteret ved afdelingens kontaktperson Kurt Gullits Rasmussen, der blev valgt som mødets dirigent og PI´s formand Jesper Larsen.

På mødet var følgende på valg:

Formand: Dan Berthelin
Bestyrelsesmedlem: Morten Lehrmann
Bestyrelsesmedlem: Steen Hansen, som alle blev genvalgt med akklamation
Annette Nielsen og Niels-Erik Nielsen blev valgt som bestyrelsessuppleanter

Arbejdet og opgavefordelingen i bestyrelsen foregår stadig meget tilfredsstillende, og jeg vil derfor på ny benytte lejligheden til at rette en stor tak til bestyrelsesmedlemmerne for det engagement, de har udvist i årets løb. Endvidere en tak til Niels-Erik Nielsen, som ad hock har varetaget kontakten til vores sponsor.

Golfafdelingens økonomiske situation har været præget af stor aktivitet herunder særligt Stationsturneringen, som har været meget omkostningskrævende.

Dog har det som tidligere år været muligt at regnskabet er (særdeles) solid, hvilket ikke mindst skyldes særkontingentet og den økonomiske støtte, vi modtager fra PI.

I årets løb lykkedes det tillige at få tilknyttet Super Golf som sponsor, og firmaet var til stor økonomisk hjælp i forbindelse med afdelingsmesterskabet.

Vore aktiviteter fastholdes jf. bestyrelsens strategi, som tilsiger, at pengene skal anvendes på medlemmernes golfinteresser.

Medlemsmødet blev som tidligere aftalt afsluttet med spisning. Herefter tog de fleste medlemmer til "Swinging Night" i Copenhagen Inddoor Golfcenter, hvor der var mulighed for at modtage undervisning af en golftræner. Det blev på ny nogle hyggelige og lærerige timer.

Interessen for "politigolf" er stadig i kraftig vækst og Golfafdelingen havde ved udgangen 2004 mere end 100 medlemmer.

Stationsturneringen
Turneringen under PI København blev afviklet for anden sæson, og der har igen i år været stor opbakning til turneringen, og lur mig lige, om den ikke bliver større til næste år.

I lighed med sidste år, var der 8 tilmeldte hold, der blev fordelt i 2 puljer. Sidste års finalister blev som de eneste seedet i hver deres pulje, resten af holdene blev fordelt med en tilfældig hånd.

Efter lodtrækningen kom puljerne til at se ud som følger:

Pulje 1

Pulje 2

Rpch. Afd. G.

Station Lufthavnen     

Station Bellahøj

Færdselspolitiet

Politigården

Station City

Politigården Afd. C

Politigården Afd. A

Pulje 1 blev vundet af Politigården efter anvendelse af reglen om flest vundne holdmatcher, hvilket naturligvis skuffede Station Bellahøj, der lå á point med Politigården. Men sådan kan det gå, og jeg ønsker Station Bellahøj bedre held i næste sæson.

Pulje 2 blev knap så spændende, da Færdselspolitiet her var de andre overlegne og gik ubesejret gennem sæsonen.

Finalen stod så mellem Politigården og Færdselspolitiet, og jeg har ladet mig fortælle, at man skulle have været tilstede.

Da en spiller fra PG havde et ca. 7 meter put på 16. hul for at forlænge matchen havde de to spillere fra Færdselspolitiet næsten taget hatten af for at takke for matchen. Men ak og ve, som alle ved er det ikke ovre før "Den fede dame har sunget" og således sænkede spilleren fra PG puttet og matchen kunne gå videre.

Dette havde dog rystet Færdselspolitiet så meget, at de gik hen og tabte matchen og dermed hele finalen.

Vinderen af Stationsturneringen 2004 blev således Politigården, og der skal lyde et stort tillykke herfra.

Tak til alle for deres gode humør og forhåbentlig på gensyn til sæsonen 2005, hvor der vil være nogle nye tiltag.

Jeg vil her benytte lejligheden til at udtrykke min tilfredshed med afviklingen af turneringen, ligesom jeg vil takke ikke mindst Carsten, som har lagt et stort stykke arbejde i at få afviklet turneringen samt bidraget med indlægget.

Klubmesterskabet

Golfafdelingens klubmesterskab 2004 blev - igen - afholdt på Roskilde Golfklubs bane den 6. september. Der deltog 68 af afdelingens medlemmer samt vore sponsorer. Da Torben Ehlers ikke havde mulighed for at forsvare sin titel fra 2003 blev det Lars Ole Karlsen, som blev klubmester hos herrerne.

På damesiden havde Kirsten Brandt Lassen ikke held med at forsvare sin titel, idet Anne Seierø spillede en god runde golf og blev mester hos damerne.

Et stort tillykke til jer begge og jeg håber, at I har mulighed for i 2004 at forsvare jeres titler.

Åbent hus

"Åbent Hus" 2004 blev afviklet på Copenhagens Golf Center i Vallensbæk, hvor 5 af afdelingens medlemmer som tidligere havde stillet deres golfekspertise til rådighed for 15 fremmødte golfinteresserede kollegaer.

På trods af det beskedne deltagerantal havde alle en god dag, selv om blæsten gjorde sit til, at boldflugten ikke altid blev som tiltænkt.

Tilfredsheden med dagen kan kort sammenfattes med Tom Arnoldsens rosende ord: "Tak for et godt og veltilrettelagt arrangement - syn med den manglende tilslutning - det var dog en fordel for os andre".

Ud over de 5 hjælpere deltog 3 af afdelingens "helt nye medlemmer", så "Åbent Hus" er ikke alene for "ikke golfere".

Til de golfspillende medlemmer fra afdelingen vil jeg sige tak for deres altid villige måde at møde "andre" PI´ere på.

Danmarksmesterskaberne

Ved de Danske Politimesterskaber på Samsø, der blev afviklet med Århus PI som arrangør, havde vi i år ikke samme styrke som i 2003, men afdelingens altid kæmpende og solidt spillende Steen Hansen lod sig ikke slå uden fight. Dette skal forstås derved, at han desværre tabte omspillet om mesterskabet til John Lind, selv om Steen´s sidste put havde fortjent en bedre skæbne. Hvem kender ikke følelsen af at slå det bedste slag til bolden så puttet som planlagt følger linien for så blot konstatere, at bolden "tager" hulkanten uden at "gå i".

Steen du skal under alle omstændigheder have et sort tillykke med 2. pladsen og en tak for din måde, hvorpå du altid repræsenterer PI København.

Dagen på Samsø fik imidlertid en kedelig afslutning, idet Marie Burlund på 9. tee fik et ildebefindende, og med først ambulance og dernæst helikopter blev transporteret til Skejby Sygehus til undersøgelser. Heldigvis var det ikke så alvorligt som først antaget, men oplevelsen for særligt Jan var ikke til at ændre. Jeg vil benytte lejligheden til at ønskede Marie held og lykke fremover.

Midt på eftermiddagen tilgik der matchledelsen meddelelse om, at færgen til Sjælland var ude af drift, og da "sjællænderne" alle var med samme bus, gik turen derfor ikke direkte til Kalundborg.

Vi måtte bruge mange ekstra timer på hjemtransporten, idet bussen - med stor logistisk snilde fra Århus PI - fra Samsø først skulle til Hou og derefter via Fyn til Slagelse. Fra Slagelse blev deltagerne, som havde biler i Kalundborg, transporteret dertil, og bussen fortsatte med endemålet i København.

Men med vanlig PI humør og "gå på mod" blev turen overstået forholdsvis smertefrit.

Åbne politimatcher

Da afdelingen i år havde besluttet ikke at gennemføre "vores" Sjælland Open var terminen overgivet til Odense PI, som den 30. april afviklede

Fyn Open
Matchen blev en stor succes for Odense PI med ikke mindre end 120 deltagere, hvor Golfafdelingen alene var repræsenteret med 24. Det lykkedes desværre ingen af Golfafdelingens deltagere at komme øverst på podiet. Dog besatte Keld Muff (Tårnby - men medlem af PI København) en ærefuld 3. plads.

PI Odense havde besluttet at afvikle matchen på Odense Eventyr, som efter de fleste deltagernes opfattelse ikke er den rosende omtale værd som banen tilskrives, men det var dog en oplevelse at "prøve banen".

Tillykke til Odense PI for et vel gennemført arrangement.

Jysk Open
den 4. JUN på Breinholtgård Golf Klubs baner, som blev afholdt af Esbjerg Politi-Idrætsforening, havde kun 8 af Golfafdelingens medlemmer "fundet vej til", eller rettere fået tilmeldt sig i tide, idet turneringen hurtigt blev overtegnet.

Dette positive problem vil jeg endnu engang gøre opmærksom på, da det er op til jer som ønsker at deltage, at få tilmelding og ikke mindst betaling foretaget så hurtigt som muligt for at være sikker på deltagelse.

Anne Seirø spillede sig til en 3. plads, så igen var Golfafdelingen repræsenteret i præmierækkerne.

Da det ikke tidligere er lykkedes medlemmer af Golfafdelingen at vinde Jysk Open og dermed Poul Erik Qvistgaard vandrepokal, og hvad dette medfører, vil jeg citere Qvistgaard fra hans indlæg i programmet til matchen: "Her i det herrens år 2004 sidder undertegnede og tænker tilbage på

forrige århundrede, ja sågar forrige årtusinde, nærmere betegnet år 1984…. Jeg var den eneste golfspiller på stationen og blev selvfølgelig "moppet" rimeligt meget, som alle golfere på daværende tidspunkt. Jeg blev dog bakket op af den lokale politiidræftsforening…… Da jeg ikke på stationen havde golfspillende kolleger, spurgte jeg ude omkring og fik at vide, at der i Aabenraa var 3 kolleger, der spillede….. inviteret til en "politimatch" her i Esbjerg. Vi var dengang ikke vidende om andre golfere i Jylland. Vi kaldte meget opportunistisk matchen for "Jydsk Open" og den havde altså 1. gang for 20 år siden 4 deltagere.. Det er meget sjovt, nu 20 år efter, at se, hvordan golfen har udviklet sig, også indenfor politiet, således at deltagerantallet er begrænset til 120, altså 30 gange så mange som spillede 1. gang".

Holstebro Open
PI Holstebro havde endnu engang taget udfordringen op og inviteret til Holstebro Open. De havde igen valgt Trehøje Golfklubs fortrinlige bane, som den 10. SEP 2004 lagde græs til matchen.

Ikke færre end 21 af Golfafdelingens medlemmer havde fundet vej til "det nordvestjyske". Af disse vil Anders Simonsen med glæde tænke tilbage på matchen, idet han besatte 2. pladsen i B-rækken og fik del i en af de overdådige præmier, som det altid lykkes Holstebro PI at finde sponsorer til.

Årets sidste match blev afviklet af Hobro PI - læs Henrik Israelsson - , som den 1. OKT 2004 havde inviteret til

Hobro Open i Rold Skov Golfklub.
Med Torben Randrup som rejsefører deltog 11 medlemmer i matchen, hvor det lykkedes - endelig kunne jeg fristes til at sige - et medlem " at løbe med en sejr". Flemming Lehnert spillede ganske over evne og blev en suveræn vinder efter spil på den meget svære og udfordrende bane. Så til Flemming skal der her til slut lyde et ekstra stort tillykke med sejren. Jeg vil samtidig sige tak til Torben for hans indsats som "rejsefører".

Målsætning

Det har været et godt år for Goldafdelingen både sportsligt men så sandelig også socialt, så jeg er overbevist om, at Golfafdelingen klart har opfyldt målene for sæsonen 2004. Men hvis I - medlemmer - ikke havde været her og der, var det aldrig lykkedes.

Med håbet om et lykkebringende 2005 for Golfafdelingens medlemmer samt familie.

 

Dan Berthelin, formand