Årsberetning 2003

Medlemsmøde 2003

Det årlige medlemsmøde blev afholdt torsdag den 18. marts 2003 i PI Københavns lokaler på Brønshøjvej, hvor der var mødt 13 medlemmer.

PI´s Forretningsudvalg var repræsenteret ved afdelingens kontaktperson, Kurt Gullits Rasmussen, der blev valgt som mødets dirigent.

På mødet var følgende på valg:

Næstformand: Carl Horn
Kasserer: Lars Borg
som begge blev genvalgt med akklamation.
Efter forslag fra bestyrelsen blev Carsten Sandager valgt til nyt bestyrelsesmedlem.

Arbejdet og opgavefordelingen i bestyrelsen foregår stadig meget tilfredsstillende, og der skal derfor rettes en tak til bestyrelsesmedlemmerne for det engagement, de har udvist i år 2003.

Golfafdelingens økonomiske situation er særdeles solid, hvilket skyldes særkontingentet og den økonomiske støtte, vi modtager fra PI.

Vi har igen udvidet vore aktiviteter og fastholder vores strategi, som tilsiger, at pengene skal anvendes på medlemmernes golfinteresser.

Carsten Sandager blev sammen med kassereren Lars Borg straks "sat i arbejde med" at få den meget ventede stationsturnering tilrettelagt, der blev realiseret i 2003 men mere om det senere.

Medlemsmødet blev afsluttet med spisning, og herefter tog de medlemmer, som ønskede at deltage, til Copenhagen Inddoor Golfcenter, hvor der var mulighed for at modtage undervisning af en golftræner. Det blev nogle hyggelige og lærerige timer.

Efter de positive tilkendegivelserne for "det nye" vil vi fremover søge at arrangere lignende måder at afslutte medlemsmødet.

Interessen for "politigolf" i disse år er ikke kun på landsplan kraftigt stigende. Også i København har der været en stigning, hvilket har medført, at Golfafdelingen primo 2003 havde ca. 100 medlemmer.

Stationsturneringen

Hver station eller hovedafdeling under PI København kunne tilmelde et hold bestående af 4 spillere. Matcherne blev spillet som hulspil over 18 huller fordelt på 2 singler samt 1 foursome, hvor der blev spillet med 7/8 handicap.

Selvom der er stor interesse omkring golfspillet i politiet, var vi i bestyrelsen meget spændte på, hvor mange hold, der ville blive tilmeldt.

Det var derfor med stor glæde, at vi den 1. MAJ kunne "skyde" turneringen i gang med 8 tilmeldte hold, der blev inddelt i 2 puljer som følger:

Pulje 1

Pulje 2

Københavns Færdselspoliti

Rpch. Afd. A

Station Amager

Station Lufthavnen

Station City

Station Bellahøj

Rpch. Afd. G

NEC

Efter puljespillet stod Rpch. Afd. G som vinder af pulje 1 og Station Lufthavnen af pulje 2, og efter en del regneproblemer, omspil mv., lykkedes det at få afviklet finalen, og dermed finde en vinder: Station Lufthavnen.
Stort tillykke til de deltagende spillere, og en stor tak til Lars og Carsten, som har lagt et stort stykke arbejde i at få afviklinget turneringen.

Vi håber at der også at der i 2004 vil være stor opbakning til turneringen, så vi igen kan dyste mod hinanden i dette (for)underlige spil.

Klubmesterskabet

Golfafdelingens klubmesterskab 2003 blev afholdt på Roskilde Golfklubs bane den 19. SEP. Der var i år 55 af afdelingens medlemmer som deltog og i lighed med sidste år, var det Torben Ehlers, som løb med 1. pladsen hos herrerne. Kirsten Brandt Lassen spillede på dagen en solid runde og "tog sig dermed" af 1. pladsen hos damerne.

Et stort tillykke til jer begge og jeg håber, at I har mulighed for i 2004 af forsvare jeres titler.

Åbent hus

Da "Åbent Hus" i 2002 blev udskudt, afviklede vi arrangementet 2003 og igen på Nordsjællands Golf Centers bane på Passebækgaard. Dagen var som tidligere år en stor fornøjelse for PI Københavns medlemmer, som ikke til daglig spiller golf. Nogle af deltagerne gav også igen i år udtryk for, at de "havde fået blod på tanden" og håbede på, snarest muligt at kunne blive medlem af en golfklub.

Til medhjælperne fra afdelingen vil jeg sige tak for deres altid villige måde at møde andre PI´ere på.

Danmarksmesterskaberne

Ved de afholdte Danske Politimesterskaber viste Ruth Langlouis, at hun - i det forrygende blæsevejr på Vallensbæk Golfklubs bane - bedst kunne holde bolden i spil, hvorfor det lykkedes hende at hjemtage mesterskabet. Et stort tillykke til Ruth.

På herresiden kunne vi i år ikke vise samme styrke som 2002, men for Steen Hansen lykkedes det dog - med et monsterdrive på ca. 350 m - at hjemtage æren for længste drive hos herrerne.

Ligeledes fik Kirsten Brandt Lassen æren af at være længst drivende hos damerne.

Sjælland Open og andre åbne polititurneringer

Den øgede interesse for golf i politiregi har tillige medført, at der - ud over DM - i 2003 blev afholdt ikke mindre en 4 åbne turneringer, hvor afdelingens medlemmer på fornemste vis var repræsenteret.

Steen Hansen havde forinden DM - nærmere den 10. juni - vist, at han stadig har potentiale til at vinde golfturneringer. Han hjemførte på fornemste vis 1. pladsen i Golfafdelingens Sjælland Open 2003 med en samlet score 1 under par.

Golfafdelingen har afviklet Sjælland Open siden 1997. Da vi får større og større problemer med at leje baner - til en overkommelig pris - har vi fra bestyrelsens side besluttet, at vi i 2004 ikke afvikler Sjælland Open, idet vi hellere vil bruge kræfterne på afdelingens egne arrangementer, herunder klubmesterskabet.

Samtidigt har vi dog med Odense PI aftalt, at de anvender terminen til afvikling af en turnering, så der i 2004 ikke bliver færre åbne turneringer.

Jysk Open 2003 blev afholdt af Tønder PI. Arrangementet blev en demonstration af, hvorledes det med "gunstart" lykkes at få 128 deltagere sluset gennem en golfbane på ca. 5½ time - en beundringsværdig indsats. Os, der deltog, har kun roser til overs for arrangementet, og alle "politigolfere" kan glæde sig over, at Tønder PI skal være arrangør af DM i 2005.

PI Holstebro havde med spil på Trehøje Golfklubs fortrinlige bane den 12. september indbudt til Holstebro Open 2003. Det blev en mindeværdig tur for afdelingens deltagende medlemmer og ikke mindst Lars Nellemann. Han deltog for første gang i en turnering arrangeret i "politigolf-regi" og hjemførte 1. pladsen i B-rækken. Tillykke til Lars med resultatet og præmien, som var ikke mindre end en golfrejse til Østrig.

Politiet og Europaturen

2003 var også året, hvor Europaturen "kom til Danmark". Vi havde på et tidligt tidspunkt i forberedelserne til afviklingen af turneringen meddelt Danish Golf Company, at Golfafdelingens medlemmer var interesseret i at være hjælpere.

Det blev med selskabet aftalt, at afdelingens medlemmer skulle fungere som chauffører i de såkaldte courtesy cars, og vi kom i den anledning "tæt ind på livet af" golfspillere, som man normalt kun ser i fjernsynet. Det viste sig, at de var nogle ganske fornøjelige mennesker.

Jesper Bangsgaard beskriver i sin artikel efter indsatsen det på denne måde: "Når man ser ham i fjernsynet giver han udtryk for at være en meget bestemt og brysk herre. Men her viste virkeligheden sig at være en ganske anden. Mr. James underholdt mig fra lufthavnen til hotellet og videre til golfbanen med historier og anekdoter fra hans tid på Touren. Ved ankomsten til golfbanen forærede han mig 3 fine golfbolde med ordene." Jeg håber, at jeg finder en boldsponsor for dette er de sidste 3, jeg har".

At medlemmerne under arbejde ved Nordic Open var chauffører på biler i 1.000.000-kronerklassen fra Audi, gjorde jo ikke oplevelsen ringere.

At turneringen ikke fremover vil blive afviklet som Nordic Open, kan vi kun beklage, men jeg vil i denne anledning takke alle som deltog for en stor og betydelig indsats, som Golfafdelingen har høstet meget ros for.

Med håbet om et lykkebringende 2004 for Golfafdelingens medlemmer samt familie.


Dan Berthelin, formand