Årsberetning 2002

Det årlige medlemsmøde blev afholdt torsdag den 21. februar 2002 i PI Københavns lokaler på Brønshøjvej, hvor der var mødt 13 medlemmer.

PI´s Forretningsudvalg var repræsenteret ved afdelingens kontaktperson, Claus Oxfeldt, der blev valgt som mødets dirigent.

På mødet var følgende på valg:
Formand: Dan Berthelin
Bestyrelsesmedlem: Steen Hansen
som begge blev genvalgt med akklamation. 
Efter forslag fra bestyrelsen blev Morten Lehrmann valgt med akklamation som nyt supplerende bestyrelsesmedlem.

Afdelingens sekretær Ole B. Andresen fik pr. 1. april 2002 en stilling hos Interpol i Lyon, hvorfor det ikke længere var praktisk muligt, at han var en del af afdelingens bestyrelse.

Der skal lyde en stor tak til Ole for hans store og kompetente arbejde i bestyrelsen, og vi ønsker dig alt mulig held og lykke med det nye udfordrende job.

Morten Lehrmann overtog sekretærfunktionen efter Ole og har bestridt jobbet aldeles fortræffeligt.

Arbejds- og opgavefordelingen, som vi i bestyrelsen har fundet frem til, virker efter min mening meget tilfredsstillende, og jeg vil takke bestyrelsen for det engagement og den entusiasme, som medlemmerne har udvist i år 2002.

Målsætning for afdelingen er at væresamlingssted for golfinteresserede, deltage i og afholde golfarrangementer og -turneringer, uddannelse i teori og praksis samt varetagelse af  fællesinteresser vedrrørende golf, og vi har i bestyrelsen i det forløbne år fået mange positive tilkendegivelser om, at "målene" er nået.

Vi er meget glade for tilkendegivelserne, og vi vil fremover søge at "holde linien" og om muligt gøre det endnu bedre.

Selv om vi har udvidet afdelingens aktiviteter, har det økonomiske grundlag været til stede, blandt andet i kraft af særkontingentet og den økonomiske støtte, vi modtager fra PI.

Vores udgifter har kunne holdes indenfor budgettet for år 2002.

Til Jysk Open 2002 på Vejen Golfklubs bane den 17. MAJ deltog afdelingen med 8 medlemmer, og de havde nogle spændende golfdage i det sydjyske.

Her skal ikke nærme omtales placeringer, som medlemmerne opnåede, men banen gjorde, at flertallet måtte sande, at man ikke blot kunne slå til bolden uden at bruge "bolden".

Vinderen af stablefordturneringen kommer fra Tønder PI, så det var med store ønsker om gensyn til Jysk Open, at Kolding PI sendte arrangementet længere sydpå til grænsepolitikredsen.

Som et nyt tiltag indenfor "politigolf" afviklede Varde PI den 24. maj et B-stævne på Varde Golfklubs bane, hvor afdelingen kun var repræsenteret med to deltagere.

De spillede imidlertid "rigtigt godt" golf, hvilket bevirkede, at Flemming Lehnert besatte 2. pladsen på en meget perfekt bane, hvor især greens var helt fantastiske.

Der skal i denne anledning lyde at stort tillykke til Flemming med resultatet.

Da al afvikling af PI sport i 2002 var meget afhængig af EU, var det nødvendigt at flytte DM frem til den 14. juni , hvor 14 af afdelingens medlemmer havde et par gode og fornøjelige dage på Holstebro Golfklubs skønne og fremragende bane, hvor Holstebro PI stod for selve arrangementet.

Ved disse mesterskaber, som både blev afviklet for damer og herrer, viste afdelingens medlemmer, at de virkelig var opsatte til/på match.

Dette resulterede i, at Marie Burlund blev dansk politimester i damerækken, og Steen Hansen byttede sidste års 4. plads ud med et politimesterskab i herrerækken.

Et stort tillykke til Marie og Steen for de flotte resultater.

Torben Ehlers, Tårnby, som også er medlem af afdelingen, opnåede en ærefuld 4. plads ved mesterskabet.

Steens mesterskab og Torbens placering medførte, at de begge blev udtaget til DPIF´s landshold, og i dagene den 22. - 26. AUG deltog i Nordiske Politimesterskaber i Golf på Island.

I ugen efter DM afviklede afdelingen "vores" Sjælland Open 2002 den 20. JUN på Golfbanen ved Virket Sø eller retteligen Falster Golf Klub.

At Marie og Steen ikke havde glemt deres vinderinstinkt beviste de begge, da de ubeskedent vandt turneringen.

Endnu engang skal der lyde et stort tillykke.

Vi fik i øvrigt megen ros for arrangementet - modsat nogle kedelige bemærkninger for turneringen 2001 - og som en deltager efterfølgende har udtrykt det: "- var Sjælland Open et fortræffeligt arrangement. Morgenmanden var fin og rigeligt af den. Vejret var godt. Banen var god og veltrimmet med meget skarpe hulkanter. Buffeten var fortræffelig".

Med roser af denne art, lover vi, at der også vil blive et Sjælland Open 2003.

"Endelig lykkedes det" - at få afviklet afdelingens 1. klubmesterskab.

Efter sidste års aflysning på grund af regn blev mesterskabet gennemført den 9. september med flot opbakning fra mere end 40 medlemmer.

På Hjortespringbanen i Skovlunde/Herlev Golfklub havde vi med stor hjælp fra Lars Borg fået aftalt arrangementet, som blev afviklet i strålende solskin.

For 3. gang lykkedes det Marie at hjemføre et mesterskab i 2002, da hun suverænt vandt damerækken.

På herresiden var Torben Ehlers mødt op med bemærkningen om, at "når Steen ikke stiller op, er det muligt for vi andre at vinde".

Torben gjorde alvor af sin forudsigelse og vandt herrerækken.

At der i mesterskaberne tillige var indlagt stablefordturnering i A- og B-rækken viste sig at være en god ide. Det gav yderligere inspiration til godt golfspil på den i øvrigt gode bane, hvis stand "bestemt ikke for mit vedkommende skal have skylden for noget", som Peter Hejlesen skriver i sit indlæg i PI-Nyt.

At Peter senere i sit indlæg skriver, at "Eftertanken har overbevist mig om, at det dårlige resultat skyldes, at formanden på tee-stedet mellem 13. og 16. opfordrede mig til at skrive dette indlæg", kan jeg her kun beklage - undskyld Peter.

For at vende tilbage til "inspirationen" viste det sig, at Torben Just Madsen i A-rækken og Thomas Lund i B-rækken fik tilspillet sig så mange point, at de vandt deres respektive rækker.

Jeg vil her endnu engang lykønske alle vinderne.

På ny i år har nogle af afdelingens medlemmer, som ikke har opnået medlemskab af en golfklub, været nogle dage i Nordjylland, nærmere bestemt Han Herreds Golfklub i Fjerritslev, idet klubben på ny havde tilbud om afvikling af begynderkursus.

Kurt Gullits Rasmussen havde tillige i efteråret taget initiativ til at samle 4 kollegaer, med hvem han drog til Harre Vig Golfklub, hvor de som nybegyndere fik 2 gode dage, hvor de kom banen igennem, foruden at de fik en god gang undervisning.

Som overskriften i artiklen fra PI-Nyt lyder: "5 PI´ere klar til de store baner, efter veloverstået kursus har spillerne nu handicapbevis på ikke over 54".

I foråret havde vi fra bestyrelsens side tilbud om en række medlemsaftener, hvor den "røde tråd i " programmet var regelinstruktion. Da tilmeldingerne ikke var tilstrækkelige for at gennemføre programmet, måtte vi desværre træffe den tunge beslutning at ty til aflysning.

Som afslutning på golfåret var der den 28. NOV mulighed for at få afprøvet "vintersvinget", idet vi havde en aftale med Copenhagen Indoor Golf Center under mottoet: "Kom og deltag"!

Dette tilbud benyttede 20 medlemmer og med instruktion af centrets professionelle træner, var der tale om en succesfuld aften.

Med håbet om et lykkebringende år 2003 for Golfafdelingens medlemmer samt familie.

 Dan Berthelin, formand