Årsberetning 2001

Det årlige medlemsmøde blev afholdt tirsdag den 1. marts 2001 i PI Københavns lokaler på Brønshøjvej, hvor der var mødt 12 medlemmer.

PI´s Forretningsudvalg var repræsenteret ved afdelingens kontaktperson, Claus Oxfeldt, der blev valgt som mødets dirigent.

På mødet var følgende på valg:
Næstformand: Carl Horn
Kasserer: Lars Borg
Sekretær: Ole B. Andresen
som alle blev genvalgt med akklamation.

Da afdelingen først blev stiftet i efteråret 2000 blev 2001 det første år, hvor vi i bestyrelsen fik mulighed for, at arbejde ud fra den målsætning, som afdelingen er stiftet over. Vi har i bestyrelsen fået tilrettelagt en arbejds- og opgavefordeling, som jeg er meget glad for. Jeg vil derfor herved benytte lejligheden til at takke bestyrelsen for det engagement og den entusiasme, som medlemmerne har udvist i det forløbne år.

Om den nævnte målsætning blev nået for 2001´s vedkommende, vil jeg lade medlemmerne afgøre, men fra bestyrelsens side har vi tilstræbt os at være samlingssted for golfinteresserede , deltage i og afholde golfarrangementer og -turneringer, uddannelse i teori og praksis samt varetagelse af fællesinteresser vedr. golf.

Vores økonomiske grundlag for at kunne nå vores mål har været til stede, blandt andet i kraft af den flotte økonomiske støtte vi har modtaget fra PI. Vores udgifter har kunne holdes indenfor budgettet for år 2001.

I år havde vi på ny indkaldt til "Åbent Hus"-arrangement for begyndere og mindre øvede. Arrange-mentet blev afviklet på Passebækgård Golfbane, og som artiklen i PI-NYT gav udtryk for, "kan en SUCCES gentages". Det viste sig, at den 8. maj var vejret det perfekte til golf, og som artiklen fortsætter: "med glade kollegaer og fantastisk vejr, ja - så var det svært at bevare pessimismen", og selv om ikke alle havde fået udleveret flydende bolde til vandhassarden på 4. hul, fik vi megen ros fra deltagerne. Rosen blev ikke mindst givet til de af afdelingens medlemmer, som mødt op og var deltagerne behjælpelige hele den succesfulde dag, for uden jer - medlemmer - var arrangement ikke blevet gennemført.

Jysk Open blev i 2001 arrangeret af Aalborg Politis Idrætsforening den 18. maj og afviklet på Ørnehøj Golfklubs bane i Gistrup. Golfafdelingen "sendte" 14 medlemmer af sted til arrangementet, og vi havde transportmæssigt en noget blandet oplevelse, idet den ene af de Transitter, som vi havde fået stillet til rådighed, fik "sammenbrud" efter ankomsten til det Nordjyske.

Carl Horn meldte sig derfor som "redningsmand" - tak for det Carl - og fik bilen nødtørftigt repareret, hvorefter alle kom sikkert tilbage til København. Det skal bemærkes, at bilen ikke kunne - måtte - bakke, hvorfor det var godt, at København var "den lige vej hjem". Det lykkes for Flemming Lehnert af tilspille sig 38 point i B-rækken, hvilket rakte til en 3. plads og tillykke til Flemming for denne flotte placering, set i lyset af at rækken blev vundet med 41 point. Vi havde desværre ingen, som kunne gøre sig gældende i topstriden i A-rækken, men dette tilskriver jeg det meget dårlige vejr på dagen, idet regnen silede ned de første par timer.

Igen i år afviklede afdelingen det årligt tilbagevendende Sjælland Open. Vi havde efter nogle bristede forventninger og "løben fra aftaler" fra Sorø Golfklub valgt at afvikle matchen på Nivå Golfbane, som afdelingen har indgået en god aftale med. Efter "En god dag på en "let" golfbane med overraskelser", som artiklen i PI-NYT blev indledt med, var det vores egen Steen Hansen, der løb af med sejren, og tillykke til Steen med resultatet.
Der har fra flere sider været en del kritik af, at vi valgte Nivå som turneringsbane, idet banen - efter kritikernes udsagn - ikke er en værdig turneringsbane. Til kritikerne vil jeg sige, at vi efter de bristede forventninger under planligningen for afviklingen i Sorø, var i et tidsmæssigt dilemma, og da vi fra bestyrelsens side altid har tilstræbt at kunne afvikle matchen indenfor økonomisk acceptab-le rammer, valgte vi Nivå.

DM blev i år afholdt den 24. AUG af Politiets Idrætsforening i Haderslev, som havde henlagt mesterskabet til Haderslev Golfklubs bane, der er smukt beliggende i udkanten af Haderslev by. Der var ved tilmeldelsesfristens udløb fremkommet ikke mindre en 142 tilmeldinger, hvorfor der blev foretaget "cut" ved hcp. 23,3. Dette bevirkede, at afdelingen fik 19 medlemmer med til mesterskabet, hvor der desværre ikke var nogle af vore kvindelige medlemmer iblandt. Resultatmæssigt gik det således, at Steen Hansen, der var afdelingens største favorit til mesterskabet, fik en 4. plads, hvilket den meget velspillende og ambitiøse Steen ikke selv fandt acceptabelt. Jeg vil dog her benytte lejligheden til at ønske Steen tillykke med det efter min mening flotte resultat.

At 2001 vejrmæssigt - regnvejr - blev et noget blandet år, fik vi at mærke, da afdelingens planlagte klubmesterskab skulle have været afviklet den 20. september på Værløse Golfklubs bane. I flere dage forinden matchen havde det på ny silet ned, og fra Værløse fik vi allerede 2 dage forinden matchen meddelelse om, at banen var lukket. Vi kunne ikke finde alternativer for afviklingen, hvorfor vi til de ca. 30 tilmeldte medlemmer med beklagelse måtte meddele, at mesterskabet 2001 blev aflyst.

For de af vore medlemmer som ikke har fået et medlemskab af en golfklub, blev der i året skabt mulighed for, at nogle gennem Han Herreds Golfklub i Fjerritslev fik en for dem uforglemmelig oplevelse, idet klubben havde tilbud om afvikling af begynderkursus af en uges varighed. Efter ugens løb og bestået prøve var der mulighed for at melde sig ind i klubben, hvilket flere benyttede sig, således de kunne komme til at spille golf i Storkøbenhavn, indtil de forhåbentligt meget snart vil opnå medlemskab af en klub, som ligger noget nærmere deres bopæl. Begynderkursus i Fjerritslev er også muligt i 2002, og flere har allerede tilmeldt sig, og jeg håber for dem, at de må få nogle gode oplevelser i det Nordjyske.

Til slut vil jeg benytte lejligheden til at ønske alle Golfafdelingens medlemmer samt familie et Godt Nytår med håbet om et godt golfår 2002. 

Dan Berthelin, formand