Årsberetning 2019

Efter igen et år som er gået, er det tid til et tilbageblik. 

De sportslige resultater blev på landsplan ikke så overbevisende som sidste år. Det skal dog ikke fraholde mig for at glæde mig over, at mange af afdelingens ressourcer anvendes således, at så mange som muligt af vore medlemmer kan deltage i turneringer rundt om i landet.

Resultatmæssig var det heller ikke så skidt trods alt. Mange fornemme placeringer i de åbne turneringer er det tydelige bevis for, at ressourcerne blive anvendt rigtigt. 

Jeg vil for hvilken gang heller ikke undlade at nævne de af Jer, som utrættelig skriver artikler om Jeres oplevelser, når i har deltaget i et arrangement under "politigolf".

I er med til i Politiidræt at synliggøre golfen, og hvad den af betydning for Jer. Men ikke mindst er I med til at være garanter for, at der årligt tilflyder politiidræt mange økonomiske midler.

Det er midler, som politiidrætten ikke kan leve uden.

Jeres frivillige indsats, som I uden protest vælger at udfylde, når I bliver "udvalgt" til at skrive et par ord er en uvurderlig hjælp.

Medlemsmødet
Ved udgangen af 2019 bestod afdelingsbestyrelsen af følgende medlemmer: 

Formand Dan Berthelin
Næstformand Kim Bo Munthesen
Kasserer Jesper Bangsgaard
Sekretær Kasper Juul Jensen
Bestyrelsesmedlem  Søren Norlander
Bestyrelsesmedlem          Frank Lund Nielsen


Mødet blev afholdt den 22. marts 2019 på Station Bellahøj, hvor der var fremmødt 20 medlemmer. 

På mødet var følgende på valg: 

Næstformand: Kim Bo Munthesen
Kasserer: Jesper Bangsgaard
Bestyrelsesmedlem: Kasper Juul Jensen 

Alle blev genvalgt med akklamation. 

Niels-Erik Nielsen og Jesper Petersen blev genvalgt som bestyrelsessuppleanter. 

Også i år var SIM-Golf i Grøndalscentret valgt som afslutning af mødet.

Jesper Bangsgaard havde med sin relationer til Keld Jensen endnu engang kunnet få økonomien til at bære denne del af medlemsmødet.

Vi skylder efterhånden en også en stor tak til Keld, som "sin polititid" var medlem af Golfafdelingen.

Referat fra mødet kan læses her: Medlemsmøde 2019

Bestyrelsen
Uden engagerede bestyrelsesmedlemmer ingen golfafdeling, som kan se tilbage på 2019 med stor aktivitet. Alt sammen forhåbentligt til glæde for medlemmerne.

I bestyrelsen "passer" hvert enkelt medlem sine aftalte opgaver, hvilket jeg har endda meget stor respekt for.

Da bestyrelsens sammensætning ikke blev ændret på medlemsmødet, har det igen i år været muligt at "drifte" uden stor mødeaktivitet.

Alle har endnu engang vist deres indsigt under afvikling af div. arrangementer eller andre udfordringer. 

Vil i år også gerne benytte lejligheden til at fremkomme med følgende: "Uden bestyrelsesmedlemmernes frivillige arbejde i PI-København og herunder Golfafdelingen ……. ingen politigolf". 


Økonomi
Med udmeldt budget om, at 2019 skulle give et underskud, kunne kassereren ikke holde sit løfte.

Ved afslutning af året viste det sig, at ved nødvendig stram styring og flere "ophalinger" af det røde flag, blev året tilfredsstillende.

Det glædelige set fra en sportslig betragtning var, at Stationsturneringen trak store veksler på kontoen. Den store tilslutning var ikke ventet, så derfor blev finalen på The Scandinavian fravalgt til fordel for en mere prisvenlig bane. 

Golfafdelingen kan se frem mod jubilæumsåret 2020 med fortrøstning og lidt ekstra midler til glæde for medlemmerne.

Stor tak til kassereren for at den gode og sunde økonomi fortsætter. 

Ludv. Bjørns Vinhandel


Stationsturneringen
2019´s største turnering i Golfafdelingen. Som tidligere år et stort tilløbsstykke med stor opbakning fra medlemmerne.

I år blev turneringen endnu større med et rekordstort antal hold. Hele 20 hold blev det til fordelt på 4 puljer. Samlet set var der ca. 140 medlemmer fordelt på holdene.

Puljeinddeling foregik som øvrige år ved lodtrækning under medlemsmødet i marts måned.

Igen i år havde turneringsledelsen fastsat faste spilledatoer. Hvilket for de fleste var en stor hjælp.

Som øvrige år blev der afviklet mange fremragende matcher med godt humør. Uanset om der blev vundet eller tabt. Hvilket jo er hele essensen af turneringen.

Ud og få noget frisk luft, gode relationer til kollegaer og naturligvis spillet noget golf.

Det, at der var 5 hold i hver pulje, gjorde det endnu mere spændende. I to puljer skulle der fintælling til, for at finde de to hold, som skulle gå videre. Så intet er afgjort før det sidst put, hvilket gør det endnu mere spændende.

Det hele mundede ud i en finale, som skulle afvikles på Skjoldenæsholm Robert Trent Jones i et fantastisk blæsende efterårsvejr. Rammerne var perfekte til endnu en vellykket finale. Hele artiklen omhandlende finalen kan læses her - Resultater 2019

Stort tillykke til Artillerivej som vandt over Bestyrelsen.

Bestyrelsen og forhåbentlig alle øvrige vender stærkt tilbage næste år, og så håber vi igen at kunne ramme samme forrygende "sommervejr" på de valgte spilledatoer. 


Klubmesterskab
Fredag den 6. september 2019 blev afdelingens 18. klubmesterskab afviklet på Mølleåens Golfklubs baner ved Bastrup Sø.

En superdejlig afvekslende bane i smukke omgivelser og flere af medlemmernes daglige hjemmebane.

Ca. 60 kvindelige og mandlige medlemmer havde fundet anledning til at tilbringe dagen i godt selskab.

Næstformanden bød velkommen til matchen under dagens morgenbord.

Kl. 9 gik startskuddet til det primære for dagen, nemlig en 18 hullers runde med baglæns gunstart.

Efter mange slag, nogle flere end andre, blev der tid til "smørrebrødsboret" med afventende spænding om resultatet over en øl eller vand. 

Klubmestre 2019 blev: 

Damerækken: Rikke Thomassen

Herrerækken: Anders Stokholm 

Anne Seierø og Kasper Juul Jensen måtte begge tage til takke med "runner up" titlen, hvor tilbagevendte Rikke var urørlig på dagen.

Kasper måtte igen se Anders blive mester, idet der var tale om, at Anders forsvarede sit mesterskab fra 2018. 

Stort tillykke til Rikke og Anders. 

Vindere af de indlagte Stableford matcher blev: 

A-rækken: Frank Lund.

B-rækken: Ulrik Jensen. 

Derudover var der flere "heldige" vindere af nærmest pinden på par 3 hullerne og sågar nogle lodtrækningspræmier.

Tillykke til alle vindere. 

Vores matchsponsorer Ludv. Bjørns Vinhandel, BC Hospitality Group og PI Københavnskal også i år have stor tak for at være en del af årsagen til endnu et uforglemmeligt klubmesterskab. 

BCHG_frise_ny_650.jpg

Vi ser frem til det 19. klubmesterskab i afdelingens 20 års jubilæumsår 2020. 

Læs Kim Olsens lidt "skæve" men muntre tilgang efter hans oplevelser på dagen med artiklen under overskriften: "En anden oplevelse på golfbanen end vanligt" - klik her


Vintermesterskab
Jesper Bangsgaard var også i år ankermanden for, at der blev afviklet "Vintermesterskab" hos SIM-Golf. 

Med "dyb koncentration - og stille som graven", som Lena Dahl nævner i sin artikel fra dagen, blev der spillet virkelig godt "vintergolf".

Resultaterne taler i den anledning sit tydelige sprog med følgende vindere:

A-rækken: Kasper Ob

B-rækken: Gustav Sejbak 

med ikke mindre end henholdsvis 42 point og 47 point. 

Læs Lenas artikel med flere stemningsbilleder - klik her.


Danmarksmesterskaberne
.
I år lykkedes det ikke at hjemtage mesterskaber til PI-København, selv om Golfafdelingens medlem Carsten Ekstrøm, Vestegnen, med 4 slag klart henviste Jan Birger Nilsen, pensionist, til andenpladsen.

Anders Stokholm spillede sig til en ærefuld tredjeplads kun et slag dårligere end andenpladsen.

Ruth Langlouis fik hos damerne sølv, kun overgået af Golfafdelingens Anne Seierø, som i forbindelse med DPM stiller op for Nordsjælland.

Til Anders og Ruth tillykke med de ærefulde placeringer, samt respekt for dagens danske politimestre Carsten og Anne. 

Søren Norlander skal i denne forbindelse ikke glemmes, idet han blev runner-up i A-rækken. 

Artiklen fra mesterskaberne, der blev afviklet på Langesø Golfbanes smalle skovbane, nævner, at banen som ud over græs, har sand, jord og vand, hvor alle former for underlagt blev brugt.

Man kan vel med forundring spørge, om et enkelt træ ikke var i spil? 

Læs Lars Fredenslunds artikel fra Politiidræt nr. 6, siderne 6 til 11 og se nogle billeder ved brug af link: klik her


Åbne turneringer
Podieplaceringer i "Åbne turneringer" var i år heller ikke noget særsyn.

Fyn Open resulterede i, at Jesper Bangsgaard vandt A-rækken foran Søren Norlander og Mads Møller Nielsen.

Der var næsten kø ved skamlen af medlemmer fra Golfafdelingen. 

Under Jysk Open var der bemærkelsesværdig få deltagere fra Golfafdelingen. Anders Stokholm blev dog treer i A-rækken. 

Johnny Enevoldsen havde også i 2018 påtaget sig planlægning og afvikling af Nordsjælland Open. Endnu engang var der kø ved skamlen i de forskellige rækker, idet Damerækken blev vundet af Lena Dahl med Christine Bertelsen som runner-up.

På herresiden vandt Kurt Gullits Rasmussen A-rækken med Kasper Juul Jensen og Anders Stokholm som toer og treer.

Rækkefølgen gentog sig i B-rækken med Kim Christiansen som vinder med Lasse Lilja Vilhelmsen og Hans Ole Djernes på de følgende pladser. 

Golfafdelingens bestyrelse ønsker alle tillykke med placeringerne, som vidner om, at de økonomiske udgifter for afdelingen til fulde leverer gode og sportslige resultater. 

At mange flere end de nævnte af afdelingens medlemmer deltog, ser vi fra afdelingens side som positivt, så mange tak for Jeres deltagelse.

Vi ser frem til 2020 med yderligere tilslutning i de "Åbne turneringer".
 

Sportsjournalisternes Golf Klub versus Golfafdelingen
I år var det Golfafdelingens tur til at arrangere matchen. Frank havde forhandlet sig til en god aftale med Skovbo Golfklub, som derfor lagde græs til matchen.

Flemming Lehnert, som medlem af klubbens bestyrelsen, var Frank til stor hjælp på dagen, hvilket vi siger mange tak for. 

Golfafdelingens deltagere, som var i klart overtal i forhold til journalisterne, havde noget at forsvare for sidste års nederlag i holdkonkurrencen på Gilleleje Golfklubs bane. 

Efter sidste put viste det sig desværre - set fra Golfafdelingens perspektiv - at vi samlet havde tabt holdkonkurrencen.

Dette til trods for, at Golfafdelingens deltagere i begge rækker pointmæssigt klart var journalisterne i overtal, men grundet et sindrigt placeringssystem, som var aftalt forud for afviklingen, blev til nederlaget. 

Også i år var der planlagt ud fra spilafvikling med "løbende start". Endnu er succes, som givet vis gentages i 2020, hvor SGK er arrangør. 

Allan Nielsen, SGK, har under overskriften "Politiet snuppede præmierne, men vi havde Tidmand og bredden" på SGK´s hjemmeside lagt artikel op fra dagen.

På billede af Lars Krappe ses Frank Lund oplæse resultatet af holdkonkurrencen.

I baggrunden "skimtes" Michael Lermark, som en ovenud lykkelig og jublende formand for SGK.

Læs Allan Nielsens artikel: klik her.


World Amateur Golfers Championship (WAGC) & Best Friends Foursome
Under disse to overskrifter skjuler der sig turneringer, som for danske amatør golfspillere giver mulighed for nogle helt unikke golfoplevelser.

Et fremført postulat af WAGC er endda: " Det, der normalt kun er elitespillere forundt, kan nu blive virkelighed for dig - at spille på et dansk landshold mod 30-40 andre lande!".

Efter indledende matcher i 5 rækker på flere forskellige baner rundt i landet, går vinderne videre til landsfinalen. Herfra udgør vinderen af hver række det fem mand store landshold, som i år skulle forsvare de danske farver under mesterskabet, der blev afviklet i oktober måned på Borneo.

I række 3, hcp. 10,5 til 15,4, var Søren Norlander på holdet. Han fik efter 4 runder en fantastisk ærefuld placering som nr. 5, altså den femte bedste i verden  i handicapgolf indenfor sin kategori.

Som om det ikke var hæder nok til Søren kvalificerede han sig efter indledende runde i Skjoldenæsholm sammen med sin makker Rene Nilsson, fra Mølleåens golfklub, til finalen i Marokko.

Makkerparret blev efter 2 suveræne runder vinder af turneringen, som dog blev gennemført i januar 2020.

Søren var med stor spillemæssig stabilitet den bærende kraft bag parrets resultat.

Interview med parret kan ses under YouTube link: klik her.

Søren Norlander skal have et stort tillykke og respekt for de opnåede resultater. 

 

Alle medlemmer og deres familie ønskes et godt og lykkebringende 2020.

 

På bestyrelsens vegne 

Dan Berthelin
Formand