Medlemsmødeindkaldelse 2020

Indkaldelse til ordinært medlemsmøde i Golfafdelingen, PI-København, onsdag den 18. marts 2020 kl. 16:00 i Grøndals Centret, Hvidkildevej 64, Mødelokale 1. sal, 2400 København NV (der vil være skiltet fra SIMgolfs indgang)

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Frank.jpg

På valg er:

Formand, Dan Berthelin, villig til genvalg
Bestyrelsesmedlem, Søren Norlander, villig til genvalg
Bestyrelsesmedlem, Frank Lund Nielsen, villig til genvalg

Valg af suppleanter til bestyrelsen.
Valg af revisor og revisorsuppleant

Frank Lund Nielsen - villig til genvalg


Forslag, der ønskes forelagt medlemsmødet til vedtagelse, skal være Golfafdelingens bestyrelse i hænde senest 3 dage før medlemsmødets afholdelse.

Der vil under eventuelt blive trukket lod til puljerne i Stationsturneringen. 

Efter mødet vil der blive serveret et udsøgt måltid mad. Hvis du ønsker at deltage i spisningen er tilmelding en nødvendighed.

Herefter arrangeres der "Swinging Night" kl. 1800-2100 i SIM-Golf i Grøndal Multicentret lige over for Station Bellahøj, hvortil tilmelding tillige er påkrævet. Eget udstyr medbringes.
Flotte Jubilæumspræmier til de bedste.

Deltagelse i spisning samt "Swinging Night" kr. 50,-, som er bindende ved tilmelding senest fredag den 13. marts 2020 til Jesper Bangsgaard, mail: JLB001@politi.dk

OBS: Parkering på de afmærkede pladser ved Grøndals Center er gratis.


På Golfafdelingens vegne

Dan Berthelin,
formand


Læs indkaldelsen som PDF - klik her!

...................

PDF-filer vises med det gratis program Adobe Acrobat Reader. Hvis du ikke har programmet på din computer, kan du downloade det ved at klikke på dette link: 

Link til www.adobe.dk