Medlemsmødeindkaldelse 2019

Indkaldelse til ordinært medlemsmøde i Golfafdelingen, PI-København, onsdag den 20. marts 2019 kl. 16:30  i Parolesalen ved Kantinen, Station Bellahøj, Borups Allé 266, 2400 København NV.

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Jesper Bangsgaard

På valg er:

Næstformand Kim Bo Munthesen, villig til genvalg
Kasserer, Jesper Bangsgaard, villig til genvalg
Bestyrelsesmedlem, Kasper Juul Jensen, villig til genvalg

Valg af suppleanter til bestyrelsen.
Valg af revisor og revisorsuppleant

Jesper Bangsgaard -
villig til genvalg


Forslag, der ønskes forelagt medlemsmødet til vedtagelse, skal være Golfafdelingens bestyrelse i hænde senest 3 dage før medlemsmødets afholdelse.

Efter mødet vil der blive serveret et udsøgt måltid mad. Hvis du ønsker at deltage i spisningen er tilmelding en nødvendighed.

Herefter arrangeres der "Swinging Night" kl. 1900-2200 i SIM-Golf i Grøndal Multicentret lige over for Station Bellahøj, hvortil tilmelding tillige er påkrævet. Eget udstyr medbringes.

Deltagelse i spisning samt "Swinging Night" kr. 50,-, som er bindende ved tilmelding senest mandag den 11. marts 2019 til Jesper Bangsgaard, mail: JLB001@politi.dk

OBS: Parkering henvises til Grøndals MultiCenter, da parkering ved Station Bellahøj antageligt ikke er muligt.


På Golfafdelingens vegne

Dan Berthelin, formand

Læs indkaldelsen som PDF - klik her!

...................

PDF-filer vises med det gratis program Adobe Acrobat Reader. Hvis du ikke har programmet på din computer, kan du downloade det ved at klikke på dette link: 

Link til www.adobe.dk